8 osobnostních rysů, jimiž muži Kozorozi vynikají

8 osobnostních rysů, jimiž muži Kozorozi vynikají
Všichni jsme rozdílní a máme různé povahy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že muž Kozoroh je snadno předvídatelný, a to obzvláště kvůli svému smyslu pro řád a pracovnímu nasazení, existují i fakta o tomto muži, o nichž jste dosud vědět nemuseli.

Je hodně zodpovědný

Tento muž za něco, co udělal on, nikdy nebude vinit Vás. Má velké množství sebekázně a rád se trestá za svou vinu. Nikdy od něho neuslyšíte, že je to Vaše vina, pokud danou nežádoucí situaci způsobil on sám. Ze svých chyb se vždy poučí. Rád totiž plní své cíle a ví, že bez zodpovědnosti by to nešlo.

Má rád týmovou práci

Ve vztahu i v jiných životních oblastech preferuje, pokud problémy řeší se všemi zúčastněnými. Pokud ho jste ochotna nechat, aby Vám při řešení problémů pomohl, vždy se nabídne, poněvadž od té doby, co jste s ním vstoupili do vztahu, jste vy dva, nikoliv Vy a on.

Udělat dojem na ostatní není to, co ho zajímá

Nerad se předvádí, pokud to není nutné k tomu, aby všechno fungovalo správně. Je rozvážný a sláva, kterou získá od ostatních, není to, čím by se chlubil. Vždy přizná svou chybu a jedná tak, aby k lidem kolem sebe nebyl manipulativní, neboť zastává názor, že by se měl chovat k lidem tak, jak chce, aby se oni chovali k němu.

Je odvážný

Pokud má jiný názor než Vy, nebojí se ho vyjádřit. Neuvědomujete-li si závažnost Vašeho problému a na svém chování neshledáváte nic špatného, on Vám to upřímně řekne, pokud si myslí, že byste se měla chovat jinak, abyste dosáhla uspokojivějšího výsledku.

Odvážné znamení, zdroj: Dudarev Mikhail/ Shutterstock

Vždy si ověřuje fakta

Nesdělujte mu nic, co se nezakládá na pravdě, on si totiž všechno ověřuje, než Vám uvěří. Nezáleží na tom, zda jste jeho partnerka či jeho rodič, on ví, jak dokážou lidská slova klamat. Miluje pravdu více než všechno ostatní. Snadno nedůvěřuje ani svému nejlepšímu kamarádovi, pokud neexistují důkazy jeho slov.

Rozumí řeči těla a uhodne Vaše myšlenky

Nic před ním neskryjete. Za svůj život toho zažil tolik, že dokáže plně odhadnout, jaké s ním máte úmysly. Je to proto, že celý život sbírá zkušenosti z různých oblastí života. Pokud k němu nepřicházíte se špatnými záměry, nemáte se čeho bát, pokud ano, on to za chvilku zjistí.

Je klidný a vyrovnaný

Nemá rád násilí a dělá všechno pro to, aby se mu vyhnul. Lidé, kteří se neustále hádají a křičí na sebe po nějaké chvíli již nesouvislé argumenty, nejsou pro něj nic než chudáci, kteří jsou absolutně nevyrovnaní. Ujistěte se, že na něj nebudete křičet a spíše přinesete do rozhovoru holá fakta.

Pokud si získáte jeho důvěru, je zábavný

O tomto muži se říká, že nemá smysl pro humor. Není to tak docela pravda. Tím, že je klidný a nemá potřebu být středem pozornosti, si pečlivě vybírá, komu předvede svou zábavnou stránku. Navíc Vám jakožto své partnerce nebude otálet pomoci a rozveselovat Vás.

Zdroj článku: