Tři základní fáze rozchodu a jak se s nimi vyrovnat

Tři základní fáze rozchodu a jak se s nimi vyrovnat
Vyrovnání se s rozchodem je bolestivá a dlouhodobá záležitost, při které člověk zažívá nejrůznější škálu pocitů. A nezáleží na tom, zda jste byla s dotyčným ve vztahu deset let, či měsíc. Prvotní známky smíření se s touto „ztrátou“ všechny vnímáme úplně stejně.

První fáze rozchodu

V první fázi po rozchodu procházíte obdobím zmatku a popření, že se něco takového vůbec mohlo stát. Člověk obvykle věří, že se milovaná osoba vrátí, že nic není definitivní. Poté ale upadáte do beznaděje, rezignace a stáhnete se ze společnosti. Objevují se i reakce typu „to zvládnu, vždycky přece všechno zvládnu…!“ Přenést se přes kritickou situaci silou ale možné není, tato reakce může pomoci vás podržet, abyste mohla normálně fungovat, chodit do školy, bavit se s kamarádkami a tak.

Druhá fáze rozchodu

Teprve časem se dostáváte do stádia, kdy jste schopna vyjádřit emoce. Jde o období velmi náročné, ale bez projití si „emočním peklem“ se nelze posunout ke smíření se se skutečností, s přijetím daného stavu věcí a odpuštění sobě i ostatním. Je nutné si tímto utrpením projít, přijmout pocity smutku, zoufalství, vyčerpání… ne před těžkými stavy unikat.

Třetí fáze rozchodu

Počáteční pocity jsou hlavně o vlastním selhání, ztrátě vlastní hodnoty, přejímání celé viny za rozluku na sebe. Ve chvíli, kdy se objeví pocity vzteku – na partnera, na sebe, životní situaci…, dostává se člověk k emocím – sice negativním, ale aktivizujícím. Vztek je lepší než bezmoc, dodává nám energii, umožňuje konečně nějakou akci – obvykle se netýká pomsty na partnerovi, ale opětovného převzetí kontroly nad vlastním životem.

Doporučuje se přiměřeně se stýkat s přáteli a vyhýbat se alkoholu či lékům na uklidnění.

Pokud to jde, pomáhá sport, meditace, svépomocné skupiny a návrat k dřívějším koníčkům, i když – alespoň z počátku – nepřinášejí radost jako dřív a vykonáváme je spíše mechanicky.

Ale vždy musíte myslet na to, že „všechno jednou přebolí“ – a i když si myslíte, že tohle fakt ne, věřte, že „sejde z očí, sejde z mysli“. A za chvíli to půjde skoro samo!