3 znamení zvěrokruhu, která jsou nejnáchylnější k depresi. Jak se z takové situace nejlépe dostanou?

3 znamení zvěrokruhu, která jsou nejnáchylnější k depresi. Jak se z takové situace nejlépe dostanou?
Deprese je v dnešní době čím dál častější. Neměli bychom si ji však plést s pouhou špatnou náladou. Jde o vážný stav doprovázený pocity smutku, úzkosti a beznaděje a ztrátou zájmů o naše koníčky. Spadnout do ní může každý, ovšem někteří k ní jsou mnohem náchylnější. Jaká znamení se mezi ně řadí?

Ryby

Ryby mají kvůli své povaze k depresi největší sklony. Jsou velice citlivé a už od dětství jsou přehnaně obětavé a samy se za své chyby trestají. K ostatním se chovají mile a starostlivě, ale samy sebe mohou často zanedbávat. Bývají totiž sebelítostivé nebo až sebedestruktivní. Navíc mohou být závislé na lidech a rutinách, na něž jsou zvyklé a neschopné jakékoliv změny. Většinou žijí ve svém vlastním světě daleko od reality a život si až moc idealizují, kvůli čemuž je velmi často čeká zklamání.

Špatně se většinou začnou cítit, když nemohou svůj život ovládat tak moc, jak by si přály. Mají totiž rády pořádek, a tak je jakákoliv změna dokáže naprosto rozhodit. Podobně to je i s jejich vztahy, které potřebují udržovat v tom správném stavu. I když jsou však na dně, nenechají to na sobě znát a jen tiše trpí, aby se kvůli tomu jejich blízcí nemuseli cítit špatně.

Nejvíce jim pomůže komunikace a milá slova od někoho, komu věří. Je pro ně také důležité se cítit bezpečně a pohodlně.

Aby se depresi vyhnuly, měly by se Ryby držet dál od své obětavosti a místo toho, aby dělaly šťastné všechny kolem nich, by se měly občas zaměřit také na sebe.

Rak

Raci jsou také často zasmušilí a mají větší tendenci k depresím. Jsou citliví, starostliví, pečující a soucitní, ale často mají pocit, že oni sami nikoho nezajímají. Je pro ně klíčové, aby jim někdo projevoval lásku a aby cítili, že je někdo v životě skutečně potřebuje. To je totiž naplňuje a dělá šťastnými.

Stejně tak na sebe ale kvůli řešení problémů a starostí druhých přenášejí i smutek. Své pocity ale neumí tak dobře ovládat a nechtějí svými problémy nikoho zatěžovat, a tak podobně jako Ryby raději trpí o samotě. Právě kvůli tomu u nich většinou deprese vzniká a dostat se z ní může být těžké.

Nejlépe jim pomůže jejich blízká rodina a přátelé, kteří je podpoří, utěší a dokážou s nimi opravdu soucítit.

Měli by se snažit na sebe nepřenášet problémy a pocity druhých, které je mohou táhnout ke dnu. Rozhodně je dobré ostatním pomáhat, ale neměli by tím škodit sami sobě.

Štír

Štíři jsou vášniví, emotivní a vše prožívají možná trochu moc intenzivně. Není tedy divu, že mají větší sklony k depresi. Emoce a důvěru vkládají i do svých osobních vztahů a když se jim v nich zrovna nedaří, hned je přepadne smutek a úzkost.

Největšími spouštěči deprese u nich jsou právě samota, odloučení nebo ztráta někoho blízkého. Neradi však svůj smutek a zranitelnost přiznávají, protože se bojí, že by jejich slabiny někdo mohl použít proti nim.

Proto u sebe potřebují mít přítele nebo známého, kterému věří a mohou s ním sdílet i své nejhlubší myšlenky a pocity.

Aby se depresi vyhnuli, měli by se naučit své silné emoce lépe ovládat a pracovat s nimi.

 

Zdroje: