Jak odlišit zamilovanost a fyzickou lásku od té romantické?

Jak odlišit zamilovanost a fyzickou lásku od té romantické?
Ač se to nezdá, fyzická láska je odlišná než láska romantická. Jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma typy lásky? Při zamilovanosti prožíváte bouři hormonů. Během romantické lásky prožíváte spíše kultivované projevy náklonnosti.

Zamilovanost a fyzická láska

Typickým příznakem této emoční bouře je, že ji nelze nijak ovlivnit. Často se stává, že přichází v té nejméně vhodné situaci, ale lidé si nemohou pomoci a musí následovat své pudy.

Pokud tato situace přijde, daná osoba nevidí jako překážku manželství, partnerství, děti, nebo další závazky, jako je třeba majetek.

Člověk je během zamilovanosti poblázněný a má nasazené růžové brýle, které odmítá při jakémkoliv varování před problémy odložit. Odborníci tento stav popisují jako srovnatelný s užitím drogy. Zamilovanost na naše tělo působí stejně jako užití pervitinu.

S partnerem se chcete neustále vidět, chcete mu neustále volat a chcete s ním být ve stálém kontaktu. Problém nastává, když se stane zamilovanost jen jednostrannou záležitostí a druhá strana tuto chemickou bouři neprožívá. Zamilovaný partner se potom cítí velmi ukřivděn.

Zhruba po roce může přejít zamilovanost v pravou lásku, kterou blízce ovlivňuje hormon oxytocin. Během tohoto roku však musí docházet k budování vztahu.  

První známkou toho, že fáze zamilovanosti pomine, je pocit deziluze. Vrátíte se do reality a začnete si na svém partnerovi všímat nedostatků. Některé ze stejných rysů, které vám na první pohled připadaly atraktivní, se začnou projevovat jako nevýhoda a protiví se vám. Například někdo, kdo se zpočátku zdál sebevědomý a rozhodný, se nyní může zdát hrubý a uzavřený.

zdroj: Kathy Hutchinson / Shutterstock

Romantická láska

Proti tomu je romantická láska výdobytkem západní společnosti, která není v primitivních společnostech známá. Tento element se objevuje od 12.-13. století z oblasti Francie, kde se uchytila tzv. dvorská láska.

Ačkoli neexistuje jedna jasná definice tohoto typu lásky, romantická láska je nejčastěji chápána jako kombinace přitažlivosti a idealizace, která může vyústit ve vztah. Romantická láska inspirovala umělce po staletí a stala se námětem bezpočtu her, písní, filmů, knih a dalších tvůrčích snah.

Romantická láska postrádá vášeň a posedlost. Lidé si často vášeň a romantickou lásku mylně spojují a manželské páry touto myšlenkou v mnohých případech trpí.

Podle studie je zřejmé, že se lidé v romantickém vztahu cítí lépe, než ve vztahu vášnivém. V romantickém vztahu mají větší pocit jistoty a cítí se komfortněji, než v nestabilním a přelétavém vášnivém vztahu. Vztah vnímají tak, že je jim partner oddaný a že jejich vztah může trvat velmi dlouho.

Mezi známky zralé romantické lásky patří přijetí, emocionální podpora, závazek, klid, respekt, péče, laskavost, přátelství a ohleduplnost. Cementem této fáze je hormon oxytocin, někdy nazývaný jako hormon mazlení, protože vás a vašeho partnera nutí, abyste se sblížili a spojili.