Řád templářů: Křesťanští rytíři ze středověku a co jste o nich možná nevěděli
Foto: Ahre / Shutterstock

Řád templářů: Křesťanští rytíři ze středověku a co jste o nich možná nevěděli

Templáři byli křesťanský řád, který byl aktivní od roku 1118 do roku 1312 v celé Evropě a na Blízkém východě. Byli prvním řádem, který spojil ideály ušlechtilého rytířství s ideály mnišství, dvou tříd, které byly do té doby přísně odděleny. I jejich život byl obohacen různými zajímavostmi.


Historické zajímavosti

Templáři byli úplně první rytířský řád a tvořili elitní vojenskou jednotku během křížových výprav. Byli přímo podřízeni papeži.

Zdroj: Autor: Vuk Kostic / Shutterstock

Přesné datum založení není úplně jasné. Historické spisy datují založení do období mezi 1118 až 1121 v Jeruzalémě.

Celé jméno „Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu“ vyplývá ze skutečnosti, že král Balduin II. Jeruzalemský nabídl řádu křídlo svého paláce (dnešní mešity AlAksá na chrámové hoře v Jeruzalémě) jako ubytování. Bazilika Panny Marie zde stála, dokud ji v roce 614 nezničil perský sasanský vládce Husrav II.

Pravidla řádu obsahují 72 kapitol. Mezi ně patří například kapitoly „Co dělat po smrti bratra z řádu“, „Kdy stát a kdy sedět během bohoslužby“, „Jak by měly vypadat pytle s krmením pro koně“, či „Nesmí svou pozornost zaměřit na tvář ženy“.

Tato bazilika byla postavena na základových zdech Šalomounova chrámu.

Jejich prvním úkolem bylo ochránit ulice kolem Jeruzalému. Velký počet poutníků v horských oblastech kolem Jeruzaléma přilákalo stále více lupičů. Proto byly silnice z pobřeží do vnitrozemí velmi nebezpečné. Templáři měli do oblasti znovu vrátit bezpečí.

Přestože byli templáři velmi dobrými bojovníky, první válka u obléhání Damašku v roce 1148 skončilo fiaskem. Mnoho, ne-li většina templářů v bitvě zemřela. Řád byl znovu naplněn a s novými (a především lepšími) bojovnými taktikami se stali úspěšnými válečníky.

Ačkoli podle oficiálních zdrojů byli téměř všichni templáři ve Francii zatčeni, bylo provedeno pouze několik rozsudků smrti, a to dokonce pouze ve Francii.

Moto templářů znělo „Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam“, v překladu tedy „Ne pro nás Pane, ne pro nás, pro slávu Tvého jména.“

Organizace řádu měla jasná pravidla, především co se týkalo hierarchie. Nejvýše postaveni byli kaplani, pod nimi rytíři, pak seržanti (nebo taktéž sloužící bratři) a poslední v hierarchii byli zbrojnoši.

Zdroj:

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy