Vláda rozhodla: Větší peníze na vašem účtu už od ledna

Vláda rozhodla: Větší peníze na vašem účtu už od ledna
Minimální mzda je vymezená finanční výše uvedená v nařízení vlády, která se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. To je standardní pracovní doba v České republice.

Výše hrubé minimální mzdy

Od 1. ledna 2024 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1600,- Kč za měsíc na 18 900,-Kč nařízením vlády č.396/2023 Sb.

Výhled do budoucna

Dalších pět let, tedy do roku 2029 by se měla valorizovat podle Mariana Jurečky. Má odpovídat 47 procentům průměrné mzdy. Od příštího roku by měly zaručené mzdy platit jen pro veřejný sektor. Zaručené mzdy se liší podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti příslušného zaměstnání. Novela zákoníku práce byla vládou schválena, ve které je zahrnuta valorizace minimální mzdy.

47 % je kompromis

Proběhly debaty se zaměstnavateli a s odbory. 47 % k průměrné mzdě a ponechání zaručené mzdy pro platovou sféru je kompromisem jednání. Odbory a zaměstnavatelé mají jiné požadavky. Odbory odmítaly rušení zaručených mezd ve firmách již dříve. Požadavkem byla minimální mzda ve výši poloviny průměrné mzdy. Zaměstnavatelé požadovali zrušení zaručených výdělků.

Směrnice EU

Výši minimální mzdy se řídí směrnicí EU z předloňska. Členské země by ji měly zavést do poloviny listopadu. Předpis doporučuje nejnižší výši minimální mzdy na 60 procentech mediánu hrubé mzdy nebo na 50 procentech průměrné hrubé mzdy.

Medián hrubé mzdy

Ve 3. čtvrtletí 2023 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,1 %, reálně klesla o 0,8 %. Medián mezd činil 37 492 Kč.

„Pokles reálných mezd pokračoval i ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla sice proti stejnému období minulého roku o 7,1 % na 42 658 Kč, ale po započtení vlivu inflace klesla mzda reálně o 0,8 %,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

V roce 2024

Výše minimální mzdy je 18 900 korun českých je na 41,1 procentech průměrného hrubého výdělku, který byl predikován pro rok 2024.

Vývoj růstu minimální mzdy

V průběhu dalších pěti let, tedy do roku 2029 by měla minimální mzda růst zhruba o stejné procento. Příští rok by měla činit 42,2 procenta průměrné mzdy.

Novela zákoníku práce

Výpočet minimální mzdy by měl vycházet z odhadované výše průměrné mzdy na další rok. To má ministerstvo financí oznámit do konce srpna.

Stanovení koeficientu

Vláda by měla za úkol stanovit koeficient. Koeficient by měl být stanoven s ohledem na kupní sílu, životní náklady a životní úroveň, tempo růstu mezd i vývoj produktivity. Koeficient by měl trvanlivost dva roky. Minimální mzdu by stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí do konce září na následující rok.

Výpočet minimální mzdy

Výpočet by byl součin odhadovaného průměrného výdělku a koeficientu.

Zaručené mzdy

Už by se neměly vyplácet osm zaručených mezd, ale pouze čtyři. Týkat by se toto opatření mělo pouze platové sféry. Výše zaručených mezd by se měla pohybovat od minimální mzdy do jejího 1,6násobku.

Minimální hodinová sazba

Došlo ke zvýšení o 8,70 korun českých za hodinu na 112,50 korun českých.

Zdroje článku: