Týmová práce podle zvěrokruhu: Požehnání nebo kletba?

Týmová práce podle zvěrokruhu: Požehnání nebo kletba?
Práce v týmu může být požehnáním nebo také prokletím. Někteří kolegové jsou vaší druhou rukou, u někoho jste rádi, když vám vůbec nechodí na oči. Čím se odlišujete od vašich spolupracovníků podle znamení zvěrokruhu?

Beran

Kolegové ve znamení Berana zaujímají k práci pozitivní přístup. V kolektivu chtějí být potřebnými a nezastupitelnými. Rádi se dělí o své zkušenosti a bedlivě sledují, zda si jejich kolegové vezmou rady k srdci. Milují různé výzvy a to natolik, že je neodradí ani zdánlivě nesplnitelné úkoly. V pracovním týmu jsou těmi, kteří své spolupracovníky povzbuzují a vedou vpřed.

Býk

Spolupracovníci ve znamení Býka jsou tažnými koňmi celého kolektivu. Jsou-li s kolegy zajedno, ochotně pomohou a podpoří slabší. Nesmí je však nikdo využít nebo tlačit za přijatelné meze, to pak projeví svou svéhlavost a vzpurnost a tvrdě zaútočí. 

Blíženci

Blíženci dokáží okořenit pracovní tým svou nápaditostí, zábavností a organizačními vlohami. Problém nastává, když se v jednom týmu sejde Blíženců více. Často se pak stane, že zábava převládá nad povinnostmi. Bleskově dokáží zaskočit za své kolegy a zastat mnohem více práce, ta by však měla být proměnlivá. Jejich neustálé brebentění může ostatním lézt na nervy, avšak když onemocní, jejich vtipkování a optimismus v práci začne rychle chybět. 

Rak

Na Raky se nesmí jít zhurta, jsou totiž často zabráni do svých myšlenek a hluboce pohlceni soustředěnou prací. Ve vyjadřování svých názorů jsou opatrní, vzbuzují tak zdání, že jim chybí sebedůvěra. Pokud jde o oblasti, ve kterých se dobře vyznají, sami přistoupí na spolupráci a do projektu se opřou ze všech svých sil. I když jde do tuhého, nikdy nevycouvají a v práci setrvají až do konce. 

Lev

Lvi bývají důležitou součástí pracovního kolektivu a nezřídka jsou spojkou mezi zaměstnanci a vedením. Dlouho se totiž drží na nízké pozici, ale časem se rozvinou jejich ambice a oni jdou zprudka vzhůru. Přesto zůstávají ke svým spolupracovníkům solidární a často se maximálně vynasnaží, aby ostatním podali pomocnou ruku.

Panna

Přestože Panny preferují samostatnou práci, se svými kolegy se často sblíží natolik, že se vztahy stávají přátelskými a někdy i mileneckými. Jsou to velcí dříči, ale v týmu se drží spíše v pozadí. Odvádějí práci na profesionální úrovni a totéž očekávají od ostatních, díky čemuž se někdy mohou dostat se spolupracovníky do konfliktu.

Váhy

Se spolupracovníky ve znamení Vah bývá zábava. Mají schopnost bavit okolí a vyvažovat nesoulad v pracovním týmu. Jsou-li však pod tlakem, legrace jde stranou a dobrá nálada je v mžiku pryč. K problémům přistupují jinak než ostatní, často se zastaví na věcech, které již fungují, přesto se snaží je ještě vylepšit. Nejvíce jim imponují kolegové, kteří mají smysl pro humor a oceňují jejich kvality.

Štír

Spolupracovníci ve znamení Štíra se jen tak něčeho nezaleknou. Své kolegy nikdy nenechají ve štychu, jsou vždy připravení přidat ruku k dílu. Jejich zájem upoutají náročné výzvy spíše než snadné rutinní projekty. O tom, jak by se věci měly dělat však mívají vlastní představy a do práce si příliš nenechají mluvit. Pokud však věří ve smysl zvoleného přístupu, dokáží spolupracovat bez větších problémů.

Střelec

Jako spolupracovníci bývají Střelci přátelští a vstřícní. Optimismus je jejich přirozené nastavení a pro ostatní mají vždy vlídné slovo. V zásadních situacích jednají individualisticky a nemají daleko k porušování pravidel. Je pro ně obtížné přibrzdit a o práci se podělit s ostatními kolegy. Než se dokáží přizpůsobit, musí se týmové spolupráci nějakou dobu učit. 

Kozoroh

Kozorozi jsou spolehliví a ochotní. Ke svým kolegům jsou vstřícní, a pokud ví, že jejich pomoc přispěje k prosperitě celého pracovního kolektivu, jsou připraveni přispěchat na pomoc nejen svými skutky, ale i slovy. 

Vodnář

Vodnáři rádi pracují v uvolněné a přátelské atmosféře a sami jsou ke svým kolegům velmi přátelští. Jejich energie pozvedne celý tým, mají dar zvedat náladu a zlepšovat morálku ostatních. I když upřednostňují samostatnou práci, v případě potřeby se do týmových úkolů bez problémů zapojí.

Ryby

Ryby se snadno začlení do stávajícího týmu a svou úlohu plní bez jakéhokoli zaváhání. Rády pracují v uvolněném prostředí, nemají rády přetvářky a lži. Kvůli své přecitlivělosti špatně snáší jakoukoli negativní atmosféru, proto je pro ně soulad v kolektivu velmi důležitý. 

Zdroje: