Sonja Norská: K postu královny absolvovala strastiplnou cestu, stala se ženou mnoha prvenství

Sonja Norská: K postu královny absolvovala strastiplnou cestu, stala se ženou mnoha prvenství
Sonja Haraldsenová, později známá spíše jako královna Sonja Norská, je manželkou současného norského krále Haralda V. Jak se angažuje do aktivit správy státu a čím naopak vyplňuje volný čas?

Její Veličenstvo královna Sonja se narodila 4. července 1937 v Oslu jako dcera Dagny a Karla Augusta Haraldsenových. Když po smrti krále Olava nastoupil na trůn král Harald, stala se královna Sonja první norskou královnou po 53 letech.

Sňatek musel požehnat král, královnu však lid přijal vřele

Sonja Haraldsenová vyrůstala ve čtvrti Vinderen v Oslu a s korunním princem Haraldem se poprvé setkala v roce 1959. Povolení ke sňatku s korunním princem však dostala až o devět let později. Zasnoubení slečny Haraldsenové a korunního prince Haralda vyvolalo debatu o budoucnosti monarchie v Norsku. Myšlenka, že si korunní princ vybere za manželku prostou ženu, vzbudila mnohem menší odpor, než se mnozí obávali. Norský lid okamžitě přijal korunní princeznu Sonju za členku královské rodiny. Svatba se konala 29. srpna 1968 v katedrále v Oslu, přičemž se Sonja Haraldsenová se stala norskou korunní princeznou. Spolu se současným králem Haraldem mají dvě děti, princeznu Märthu Louise (nar. 1971) a korunního prince Haakona (nar. 1973).

Spolu s manželem se účastnila jeho slibu i následného svěcení

Královna Sonja doprovázela svého chotě, když 21. ledna 1991 skládal ve Stortingu přísahu na dodržování ústavy. Bylo to poprvé po 69 letech, kdy byla norská královna přítomna ve Stortingu. Následně královna, často společně s korunním princem Haakonem, doprovázela krále při slavnostním zahájení podzimního zasedání Stortingu a čtení trůnní řeči. V souladu se svým vlastním přáním byli král Harald a královna Sonja 23. června 1991 vysvěceni v katedrále Nidaros v Trondheimu.

Oficiální povinnosti královny nejsou nijak malé

Královna doprovází krále na oficiálních státních návštěvách v zahraničí a účastní se oficiálních návštěv hlav zahraničních států v Norsku. Patří k tradici, že královský pár obvykle každý rok navštíví některý z norských krajů. Jejich pobyt trvá zhruba dva až tři dny, během nichž navštíví několik obcí. Královna pak plní množství různých úkolů včetně cestování, oficiálních návštěv, účasti na akcích po celé zemi, audiencí, recepcí a setkání v královském paláci. Kromě mnoha oficiálních povinností se královna také aktivně podílí na sledování interních činností týkajících se paláce a ostatních královských rezidencí.

Sonja Norská nezahálí ani po společenské stránce

Královna Sonja má velký smysl pro společenskou angažovanost. Je patronkou a aktivně se podílí na řadě rozsáhlých iniciativ na získávání finančních prostředků. V minulosti byla členkou výboru prvního celostátního humanitárního eventu shromažďujícího finanční prostředky pro uprchlíky. V letech 1987-1990 působila jako viceprezidentka Norského červeného kříže. Za své úsilí byla oceněna Nansenovou medailí OSN.

Královna také často navštěvuje domovy seniorů či azylová zařízení, a výrazně pak podporuje děti, zranitelné ženy či lidi bez domova. Mnohokrát se setkala se zástupkyněmi žen z menšinového prostředí na nejrůznějších recepcích či konferencích. Obdobnou měrou se pak angažuje v rozvoji školství a vzdělávání. V roce 2005 z její iniciativy vznikla školní cena královny Sonji. Toto ocenění se uděluje každý druhý rok norské škole, která prokázala vynikající výsledky ve svém úsilí o podporu inkluze a rovnosti.

Kulturně všestranná žena

První dáma Norska se netají svým zájmem umění a kulturu a navštěvuje umělecké výstavy a kulturní akce v Norsku i v zahraničí, jak jen jí to její nabitý program dovolí. Zajímá se také o památky minulosti a je patronkou Společnosti pro ochranu starých norských památek. Sbírá také díla výtvarného umění, přičemž pravidelně pořádá výstavy ze své soukromé sbírky. Obdobně i v této sféře je patronkou několika kulturních fondů.

Velmi ráda vyráží do přírody

V Norsku je královna známá svým zájmem o přírodu, rekreaci v přírodě a životní prostředí. V zemi téměř neexistuje místo, které by královna nenavštívila. Její jméno nese několik turistických tras a naučných stezek a je čestnou členkou Norské trekingové asociace (DNT). Je také vášnivou fotografkou a často pořizuje fotografie ze svých turistických výletů.