Sen o uchu

Sen o uchu
Uši jsou důležitou erotogenní zónou a sluch je po zraku pro člověka druhým nejdůležitějším smyslem. Sen, ve kterém figuruje ucho, tak může mít mnohem závažnější implikace, než se nám může na první pohled zdát.

Sen o uchu představuje sen o narušení intimity – ucho jako takové představuje nechráněný vstup do těla a ve snu může být symbolem pro vstup do mysli.

Variace č.1 – Krvácení z uší

Sen o krvácení z uší je velmi nepříjemným, seč častým jevem, se kterým se mohou setkat mladé dívky před první menstruací. V této formě sen symbolizuje nevědomý stres spojený s očekáváním začátku menstruačního cyklu a díky primordiálním instinktům se může objevit i u dívek, které nebyly ohledně svého těla řádně vzdělány edukačním systémem, či rodinnými příslušníky.

V pozdějším věku může jak u mužů, tak u žen symbolizovat otevřenou ránu a nepřekonaný komplex, či emocionální zranění. Pro porozumění snu je důležité, zda si krvácení všímáme sami, snažíme-li se ho zastavit a k čemu jako takovému ve snu vede.

Variace č. 2 – Hluchota

Sen o uchu představuje sen o narušení intimity – ucho jako takové představuje nechráněný vstup do těla a ve snu může být symbolem pro vstup do mysli. Hluchota může symbolizovat mnohé. Jednak se může jednat, podobně jako v rámci snu o vypadávání zubů, o nevědomé obavy ze stáří.

Jungův snář poukazuje i na jakousi „duševní hluchotu“. Zaměřte se na to, čemu se ve snu snažíte naslouchat předtím, než si hluchoty všímáte a zjistíte tím, co bylo vámi ve vaší minulosti, či přítomnosti opomíjeno a žádá si vaši pozornost.

Variace č. 3 – Náušnice

Sen o uchu, do kterého je nastřelována náušnice je snem o feminitě, případně bolesti s ní spojenou. U mužů může být projevem nerozvinuté animy, zatímco u žen symbolizuje bližší kontakt s ženským principem. Nastřelování náušnic je rovněž pojeno s dětmi.

Freudův snář poukazuje na pocit inkompetence v rámci předání své genetické informace dalším generacím a v kombinaci s krvácením z uší může být v tomto případě latentním symbolem pro tikání biologických hodin.