Sen o tchýni

Sen o tchýni
Jako kulturní a potenciálně individuální vzor negativních ženských vlastností nám sen o tchýni může pomoci blíže pochopit náš generalizovaný přístup k ženám a vztah vůči své vnitřní ženskosti.

Stereotyp nepříjemné tchýně je terčem nesčetného počtu vtipů a narážek.

Tchýně představuje konkurenci a proměnou, která v neadekvátním nastavení rodinné atmosféry intervenuje do manželské dyády a snaží se vymáhat moc, kterou nad svým potomkem měla před tím, než se od ní emancipoval.

Co znamená, pokud se nám o ní zdá?

Tchýně jako archetyp pohlcující matky

Jungův snář vychází z velké části ze znalosti archetypů, přítomných v kolektivním nevědomí. Jedním z těchto archetypů je „královna-tyran“, či „pohlcující matka“. Charakteristiky tohoto archetypu jsou krásně ilustrovány v pohádce od bratří Grimmů „Jeníček a Mařenka“ v postavě „Ježibaby“, která se snaží děti držet u sebe, vykrmit a konečně pozřít.

Tento archetyp se projevuje v patologickém mateřství, kdy se žena snaží přehnaně opatřovatelskou výchovou své dítě ochránit před nepředvídatelným světem. Taková matka ho finančně podporuje až do dospělosti, je nejradši, když zůstává v domácnosti a podvědomě zásadně směřuje proti jeho osamostatnění, které vnímá jako hrozbu pro vlastní identitu.

V předchozí generaci se následkem globalizace liberálních hodnot tento jev vyskytl napříč Západní společností. Přestože humanismus a „lidštější“ přístup k výchově jsou optimálnější variantou vůči autoritářské tyranii, i on může dosáhnout patologického extrému.

Tchýně jako odraz nás samotných

Sen o tchýni nemusí pouze vyjadřovat naši frustraci s mocí, kterou drží nad naším protějškem, ale může nabývat i významu, který se přímo vztahuje k našemu vlastnímu self, jako kulturní a potenciálně individuální vzor negativních ženských vlastností.

Sen o tchýni nám může pomoci blíže pochopit náš generalizovaný přístup k ženám a vztah vůči své vnitřní ženskosti. Pokud je tchýně ve snu například přehnaně žárlivá, či dominantní, může to být emanací našich vlastních potlačených vlastností deroucích se na povrh, či postojem, který jsme zaujali vůči ženskému pohlaví.

Objektivně zhodnoťte, jakou roli ve snu tchýně naplňovala a porovnejte vlastnosti jí jako postavy ve snu nejprve se sebou a poté s vaší vlastní tchýni. Je možné, že zjistíte, že charakteristiky, které vás na ní nejvíce iritují jsou do určité míry vlastní vám samotným.