Sen o stěhování

Sen o stěhování
Chaos a shon stěhování je silným stresovým podnětem. Toto stěhování nemusí být pouze doslovné, ale i symbolické

Snář kategorizuje sen o stěhování na pomezí snu o vlaku, či snu o zmeškání letu. Proč?

Co když něco zapomeneme

Poměrně přímočará odpověď na naši úvodní otázku – stejně jako výše zmíněné sny je i sen o stěhování typický následky, které plynou z individuálního pochybení. Opomenutí nějakého důležitého faktu sebou nese závažné následky, ze kterých máme strach.

Sen využívá této symboliky pro odražení podobného strachu, který prožíváme ve svém životě. Možná právě řešíte náročný problém. Pokud při jeho řešení opomenete důležitý aspekt může to následně přinést katastrofické následky.

Snažte se v rámci řešení problému příliš nesoustředit na negativní prognózy a vyhnete se tak sebenaplňujícímu proroctví.

Stěhování jako změna

Snář konstatuje, že sen o stěhování nemusí pouze symbolizovat řešení nějakého závažného pracovního, vztahového, či kognitivního problému, ale může představovat i proces změny, kterou aktuálně procházíme.

Zde opět vyvěrá na povrh individuální aspekt snové interpretace. Tato změna může pramenit z přehodnocení našich životních postojů, změnou zaměstnání, či vstoupením do nového partnerského vztahu.

Pomocí introspekce zjistěte, co pro vás touto subjektivní transformací je a podobně jako v předchozím výkladu se vyvarujte negativním prognózám a nesměřujte svoji pozornost pouze na negativní, ale i pozitivní směr, který vám tato změna může přinést.

Zdroj:

  • autorský text