Sen o smrti otce

Sen o smrti otce
Smrt otce představuje strach ze smrti vlastní, ale i obavy ze ztráty vyšších hodnot, morálky a zosobňuje v sobě potenciál pro rozpad společenského řádu

Vztah vůči našim rodičům formuje náš přístup vůči druhým, jako takovým. V případě otce ovlivňuje náš přístup k ostatním mužům, ale i autoritám a zákonu.

Symbolika otce

Archetyp otce v sobě zosobňuje autoritu, civilizaci, ale i organizaci, řád a strukturu. Pokud se vám zdá o smrti otce může to symbolizovat, že tyto složky jsou ve vašem aktuálním životě nějakým způsobem ohroženy.

Pokuste se dávat větší důraz na vlastní psychohygienu, neboť velmi často může podobná dispozice být projevem přepracovanosti a blížícího se vyhoření. Pokud nemůžete v současném stavu polevit a své povinnosti redistribuovat vyhledejte alespoň nějakou formu úniku a sebegratifikace. Glukózové objetí zmrzliny v kombinaci s vaším oblíbeným filmem, či dobrou knihou mohou udělat pro vaši psychiku divy.

Odraz vlastní smrtelnosti

Smrt otce představuje strach ze smrti vlastní. Některé soudobé psychologické testy osobnosti rozlišují dimenzi „ženskosti“ a „mužskosti“ u obou pohlaví. V partnerském vztahu se učíme tyto aspekty své osobnosti kultivovat a stejně jako žena může svůj protějšek naučit něze a rozvinout jeho emoční inteligenci měl by muž v ideálním případě v ženě iniciovat rozvoj síly a nezávislosti.

Pokud tyto vědomosti snoubíme s informacemi, které o smrti otce podotýká snář dojdeme k závěru, že smrt otce se může vztahovat ke strachu ze smrti u obou pohlaví. Nemusí se jednat pouze o biologickou mortalitu, ale i ztrátu výše nastíněných mužských aspektů.

Zdroj:

  • autorský text