Sen o jídle

Sen o jídle
Sen o jídle značí naši touhu po neohraničené satisfakci libida a finanční nezávislosti

Sny o jídle jsou jedny z nejpříjemnějších, které se nám můžou zdát. Můžeme konzumovat kolik se nám jen zachce a nemusíme se strachovat si druhý den stoupnout na váhu. Právě aspekt neohraničené konzumace je klíčem k jejich porozumění.

Bažení

Jedním nebo druhým způsobem jsme odkázáni k jisté míře askeze. Stejně, jako nemůžeme očekávat, že se pravidelná půlnoční svačinka neodrazí na obvodu našeho pasu, všeobecně platí, že každý akt satisfakce s sebou přináší následky.

Na manželství lze například nahlížet jako na mantinely, které společnost vystavěla pro řízení touhy po sexuální satisfakci.

Pokud by kolem sexu, jako takového nepanovalo tabu a ostych, vedlo by to k tomu, že by se vyčlenilo velmi malé procento mimořádně úspěšných a atraktivních mužů, kteří by následně měli výsadní právo ke koitu, zatímco zbytek populace by byl odsunut stranou. Do určité míry tímto způsobem fungovaly starověké civilizace a někteří sociologové a sociálně-evoluční psychologové vykládají historické revoluce, jako revoltu sexuálně frustrovaných inkompetentních mužů.

Hranice

Hranice jsou důležité a stejně jako i stoikové i my můžeme zjistit, že tím, že omezíme rozsah své satisfakce, bude pro nás daleko cennější, což snář vnímá jako zprávu, která je pro vás v takovém snu obsažena.

Pokud rozšíříme víše etablované přirovnání k sexu, stačí se zamyslet nad tím, kdo si ho váží a užívá více – zda jedinec, který neuroticky každou noc ulehá s jinou partnerkou, či partnerem a sex se pro něj stává pouze fyzickou aktivitou srovnatelnou s vyměšováním, či jedinec, který oddá celý svůj život milování se s osobou, s níž dochází k daleko intimnější konexi než pouze té fyzické.