Zásadní otřes pro motoristy: Nový zákon o povinném ručení překopává pravidla

Zásadní otřes pro motoristy: Nový zákon o povinném ručení překopává pravidla
V následujícím období čeká řidiče několik zásadních změn, které přináší nový zákon o povinném ručení. Motoristům by tak měl přinést jednodušší administrativu, větší bezpečnost a zároveň lepší ochranu. Naopak nové definování pojmu „vozidla“ začlení i uživatele elektrických koloběžek do povinnosti uhradit toto pojištění. 

K těm nejzásadnějším patří rozšíření okruhu vozidel podléhající pojištění odpovědnosti, vyšší limity pojistného plnění, zrušení papírové podoby u zelené karty nebo změna osoby, která bude povinna za povinné ručení platit. Nová opatření zatím podléhají formálnímu legislativnímu schválení, jejich účinnost v praxi očekáváme na jaře 2024.

Rozšíření okruhu vozidel podléhající povinnosti pojištění odpovědnosti

Zákon nově definuje pojem vozidlo. Pokud je motor hlavním zdrojem pohybu, rychlost vyšší než 14 km/h a provozní hmotnost více než 25 kg, podléhá toto vozidlo povinnosti pojištění odpovědnosti. 

Nově se bude povinné ručení týkat např. elektrických koloběžek, zahradních traktorů, golfových vozítek, sněžných skútrů i segwayů. Ale i tady platí výjimka. V případě, že zahradní traktor nikdy nevyjede na veřejnou komunikaci, povinné ručení není nutné.

Stejně tak máme i dobrou zprávu pro majitele elektrokol, u nichž není elektromotor hlavním zdrojem pohybu, tudíž povinnému ručení elektrokola nepodléhají.

Uživatelé elektrokol zůstanou i nadále osvobozeni od povinnosti platit Povinné ručení
Uživatelé elektrokol zůstanou i nadále osvobozeni od povinnosti platit Povinné ručení | Zdroj: boggy22 / Depositphotos

Vyšší limity pojistného plnění

50 milionů korun je částka nového minimálního limitu pojistného plnění. Důvodem jsou stále vyšší ceny zdravotní péče a stávající limit by při vážných dopravních nehodách nemusel pokrýt kompletní léčbu. Zatímco limit na újmu na zdraví nebo úmrtí se bude týkat každé postižené osoby, majetková škoda bude platiti jen na jednu škodní událost. Stávající smlouvy budou pojišťovny navyšovat automaticky, a to k datu účinnosti nového zákona. Navýšení limitu nebude mít bezprostřední dopad na cenu povinného ručení, ta bude případně upravena až k výročnímu datu smlouvy. Klienti budou pojišťovnami včas informováni. 

Pojištění sjednává provozovatel, nikoliv majitel

Od roku 2024 bude povinen povinné ručení sjednávat skutečný provozovatel vozu. Tím se rozumí člověk, který vozidlo dlouhodobě užívá. Příkladem může být např. dítě, které dlouhodobě používá auto svých rodičů – na něho se tedy vztahuje povinnost úhrady povinného ručení. 

V tomto případě se jedná o zásadní a vítanou změnu zákona. Odpovědnost za škodu a případné sankce s tím spojené, ponese osoba odpovědná za uzavření smlouvy.

Zrušení papírové zelené karty 

Zelená karta (doklad o sjednaném povinném ručení) přechází do digitální podoby,  její papírová podoba nebude na území ČR nutná. Kontrola bude na území ČR probíhat i bez nutnosti zastavení vozidla.

On-line evidence sjednání nového pojištění vozidla s sebou nese i změnu včasné platby. Pojištění nabývá platnosti až po řádném uhrazení pojistného. Apelovat se bude na platbu on-line přes platební bránu, která garantuje okamžitý převod peněz.

Papírová podoba bude i nadále potřebná jako mezinárodní doklad při cestování do zahraničí.

Zdroje článku: