Výzkumy z posledních let ukazují, že vaše oblíbená barva vypovídá také mnohé o vaší povaze

Výzkumy z posledních let ukazují, že vaše oblíbená barva vypovídá také mnohé o vaší povaze
Jaká je vaše oblíbená barva? Vaše odpověď na tuto otázku nevypovídá jen o vašem vkusu a momentálních pocitech, ale vypovídá také mnohé o vaší povaze.

Červená

Pokud je vaše oblíbená barva červená, jste cílevědomí a odhodlaní a dáváte přednost akčnímu a riskantnímu chování. Červená jako oblíbená barva ukazuje, že jste společenští, asertivní, energičtí, ale jste také náchylní k impulzivnímu chování a proměnlivým náladám. Jste optimista, ale také nikdy neváháte vyjádřit své stížnosti.

Obliba modré barvy ukazuje, že jste rozvážní a introspektivní, zdroj: kiuikson / Shutterstock

Modrá

Je-li vaší nejoblíbenější barvou modrá, chcete najít vnitřní klid a absolutní životní pravdu a vždy se snažíte myslet na druhé a jejich potřeby. Často ale pro snahu zachránit druhé zapomínáte na sebe. Obliba modré barvy ukazuje, že jste rozvážní a introspektivní. Máte konzervativní přesvědčení, ve stresových situacích se stahujete do klidnějšího prostředí a jste mimořádně empatičtí. Jste věrní přátelé a vedete střízlivý život.

Zelená

Vaší oblíbenou barvou je zřejmě zelená, pokud jste loajální a upřímní k ostatním a svou pověst považujete za velmi důležitou součást svého života. Pokud je vaší barvou zelená, jste dobrým občanem a pilířem společnosti. Jste upřímní, morální, máte dobrou pověst a jste citliví na společenské zvyky a etiketu. Cítíte hlubokou náklonnost ke své rodině.

Žlutá

Rádi se učíte a sdílíte znalosti s ostatními a cítíte potřebu vždy vyjádřit svou individualitu? Dost možná to bude proto, že máte rádi žlutou! To, že máte rádi žlutou, také ukazuje, že máte bujnou fantazii a silnou potřebu pomáhat světu. Máte však sklon k odtažitosti a jste plaší. Toužíte být respektováni a toužíte po obdivu pro svou moudrost. Jste bezpečným přítelem a spolehlivým důvěrníkem.

Vaše láska k hnědé barvě ukazuje, že jste prozíraví, pokud jde o peníze, zdroj: Dima Moroz / Shutterstock

Hnědá

Máte rádi hnědou? Pokud ano, pravděpodobně jste skvělý přítel a stabilního a jednoduchého života si ceníte více než materiálních věcí. Vaše láska k hnědé barvě ukazuje, že jste prozíraví, pokud jde o peníze, a neústupní ve svých hodnotách a přesvědčení. Jste šetrní, spolehliví a stálí. Pohrdáte impulzivitou a jste také velmi dobrými vyjednavači.

Oranžová

Pokud je vaše barva oranžová, asi se rádi stýkáte s lidmi a komunikujete s nimi, protože chcete být přijímáni a respektováni. Obliba oranžové barvy ukazuje, že jste dobromyslní, společenští a otevření názorům ostatních. Jste pracovití, silně loajální, věrní a starostliví.

Máte určitou míru ješitnosti a projevujete výtvarnou tvořivost, zdroj: Africa Studio / Shutterstock

Fialová

Jste perfekcionista, který v životě vyžaduje citovou jistotu, zároveň to ale svým blízkým citově oplácíte a rádi pomáháte druhým v nouzi. Jste bystří, máte pohotový důvtip a schopnost pozorovat věci, kterých si ostatní nevšímají. Máte určitou míru ješitnosti a projevujete výtvarnou tvořivost. Vychutnáváte si malé věci, ale dokážete náležitě ocenit i ty velkolepé.