Povaha podle barvy? Je vaše oblíbená barva zelená? Co to o vás vypovídá?

Povaha podle barvy? Je vaše oblíbená barva zelená? Co to o vás vypovídá?
Zelená je uklidňující barva a někdo ji má z celé palety barev nejraději. Pokud jste to právě vy, přečtěte si, co to o vás vypovídá.

Láska k přírodě

Jste praktický, přízemní člověk s láskou k přírodě. Jste stabilní a vyrovnaní nebo o rovnováhu usilujete. Při hledání této rovnováhy můžete být občas neklidní a úzkostní. Zelená barva osobnosti znamená, že jste laskaví, velkorysí a soucitní. Je dobré mít vás nablízku během krize, protože zůstáváte klidní a přebíráte kontrolu nad situací, dokud se nevyřeší.

Jste starostliví a pečující o druhé, musíte si však dávat pozor, abyste při dávání druhým nezanedbávali své vlastní potřeby. Jste inteligentní a rádi se učíte, rychle chápete nové pojmy.

Potřeba milovat

Díky zelené barvě osobnosti máte velkou potřebu milovat a být milováni a máte tendenci nosit své srdce na rukávu. Jste otevřená kniha, která neskrývá své pocity. Máte potřebu někam patřit, zelení jsou členové společenských skupin, v každé společenské situaci jste jako doma, protože jste laskaví a dobře vychovaní a víte, co máte správně říkat a dělat.

Jste věrný přítel a věrný partner, jemný, ale ne vášnivý. Je pro vás obtížné cítit velkou vášeň, protože vaše potřeba je rovnováha a klid, nikoliv akce. To, že máte zelenou barvu osobnosti, znamená, že máte silnou vůli a nemáte rádi, když vám druzí říkají, co máte dělat. Rádi však vyhráváte spory a porážku nepřipouštíte snadno.

Vynikající poradce

Jste vynikajícím poradcem, psychologem, sociálním pracovníkem, protože jste dobrým posluchačem a dokážete se na problémy druhých dívat s empatií, jasností a vyváženou analýzou, vidět obě strany a zároveň projevovat respekt a péči. Schopnost vcítit se do situace druhých je jedním z vašich skutečných talentů, ale musíte si dávat pozor, abyste se do života druhých nezapojili natolik, že se z vás stane mučedník.

Musíte si dávat pozor, abyste se nestali samolibými a nezapomněli na své vlastní sny a cíle. Zelení jsou obecně upřímní, komunitní lidé, poměrně společenští, ale dávající přednost klidu za každou cenu.