Pět jedinečných lidských darů: Poznejte studnici životní síly

Pět jedinečných lidských darů: Poznejte studnici životní síly
Pět jedinečných lidských darů: Poznejte studnici životní síly Další fotografie v galerii >
Foto: Autor: Tananyaa Pithi / Shutterstock.com
Už staří Řekové věděli, že poznání sebe sama je základem veškeré další moudrosti. Dokud si neuvědomíme, že naše já je oddělené od ostatních a dokud své ego nedokážeme oddělit sami od sebe, abychom mohli pozorovat své vlastní myšlenky a jednání, nemáme k dispozici základnu, která by nám umožnila poznat a uznávat cizí lidi.

Sebeuvědomění

Lidé narozdíl od zvířat mají schopnost vnímat svůj život z jiné perspektivy. Mohou zkoumat své myšlenky a činy, a skrze ně se poznávat. Dokáží se podívat na své myšlenky a pocity s odstupem, prozkoumávat je a případně je měnit. Jako lidé si uvědomujeme, jakým způsobem o věcech přemýšlíme a jaký to má vliv na naše chování a postoje.  

Svědomí

Vnitřní hlas z hloubi duše nám umožňuje spojit se s naší mravní podstatou. Cítíme vnitřní nutkání, jestli to co děláme je správné či není. Vnímáme rozdíl mezi tím, co od nás vyžaduje společnost a svými vlastními vnitřními normami. 

Představivost

Představivost nám slouží k vytváření mentálních map a následnému tvořivému myšlení. Dokážeme myslet dopředu a vizualizovat si svůj budoucí život. Používáme vizualizaci k tomu, abychom si stanovili cíle. Hledáme v různých situacích nová řešení problémů a dokážeme se srovnat s odlišnými názory ostatních. 

Nezávislá vůle

I přestože jsme zajatci pevně zakořeněných zvyků, naše vůle nám pomáhá se z nich vymanit. Pokud je vůle zdravá, tak máme sílu jednat v souladu s našimi vnitřními principy a na základě tohoto jednání si stanovujeme smysluplné cíle. Ty jsou pro nás natolik důležité, že jim podřídíme i naše nálady. 

Smysl pro humor

Humor přináší nadhled a odlehčení, je nedílnou součástí zdravého života. Humor nám nedovolí brát se příliš vážně, žít v napětí a pod tlakem. Smích spouští v mozku produkci endorfinů na zlepšení nálady, díky níž se dostaví příjemné pocity a úleva od bolesti.