Oční jóga: Jak udržet oči ve formě a pozornosti po celý den
Foto: karelnoppe / Shutterstock.com

Oční jóga: Jak udržet oči ve formě a pozornosti po celý den

Většina z nás včetně dětí tráví velkou spoustu času u počítačů a obrazovek. Pohled jedním směrem zároveň naše oči unavuje a namáhá, oči po několika hodinách mohou začít pálit či slzet.

Pravidelné oční cvičení oči posílí a osvěží. Každé cvičení začínáme mrkáním, které brání prosychání a zajišťuje rovnoměrné rozložení slzného filmu v očích. Při soustředěné práci mrkáme pětkrát méně, než je běžné. Nenajdeme-li si čas na procvičení očí, během práce s počítačem alespoň oči každých dvacet minut promrkáme.

Očím mohou ulevit tzv. zvlhčující umělé kapky, vhodné teplé osvětlení, vzdálenost obrazovky nejméně 60 cm od očí v přirozené výši očí. Důležité je střídat různé vzdálenosti a oči protahovat jednoduchými krouživými a protahovacími cviky, které zařazujeme minimálně jednou denně.

Mrkání

Zaměřte se na určitý bod a oči desetkrát promrkejte. Poté oči na pár sekund zavřete. Po krátkém odpočinku se zaměřte na bod v jiné vzdálenosti a oči opět desetkrát promrkejte. Opakujte pětkrát.

Pohledy nahoru a dolů

S nádechem se podívejte nahoru nad své obočí. S výdechem se pohledem zaměřte na špičku nosu. S dalším nádechem pohlédněte opět nahoru nad obočí. S výdechem sjeďte pohledem dolů směrem k bradě. Hlavou nehýbejte, opakujte pětkrát.

Pohledy doprava a doleva

Natáhněte před sebe ruku se zdviženým palcem a rukou pomalu s nádechem pohybujte doleva a s výdechem doprava. Záda s hlavou zůstávají rovná, pohybujeme pouze očima. Opakujeme pětkrát, poté necháme oči zavřené odpočívat.

Pohledy do úhlopříčky

Podíváme se do pravého horního rohu a pohledem sklouzneme dolů doleva. Opakujeme na druhé straně. Cviky provádíme jemně, tak aby nás oči nebolely. Kdykoli cítíme únavu, oči na pár sekund zavřeme a prohřejeme dlaněmi.

Kroužky 

Pomalu kroužíme očima, tak že s nádechem sledujeme horní oblouk, s výdechem spodní oblouk. Opakujeme pětkrát a oči na chvíli zavřeme.

Ostření na prst a do dálky

Tento cvik je ideální cvičit venku nebo alespoň u okna. S nádechem se krátce zaměříme na blízký bod, třeba svůj vlastní palec natažený před sebou. S výdechem sledujeme vzdálený obzor. Opět opakujeme pětkrát, poté necháme oči odpočinout.

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy