Co všechno se dá podle numerologie spočítat

Co všechno se dá podle numerologie spočítat
Numerologie se zabývá podstatou čísel, která ovlivňují náš život, naše cíle, poměry, vztahy a také úspěchy či neúspěchy. Čísla mají jedinečné energetické vibrace, které ovlivňují běh našeho života.

Co všechno se dá podle numerologie spočítat

Numerologie je lidmi používána tisíce let. V současnosti se praktikuje numerologie, která vychází z učení starověkého řeckého filozofa Pythagora, který byl skvělým matematikem. Vycházel z toho, že fyzický svět vychází z energetických vibrací čísel.

Životní číslo

Životní číslo je základ a je stejně důležité jako vaše sluneční znamení. Numerologie skvěle doplňuje astrologii, získáte tak specifičtější pojmenování své osobnosti. Numerologie například dokáže určit věk vaší duše. A jak zjistíte, jaké je vaše životní číslo? Sečtěte postupně všechna čísla vašeho data narození tak, abyste získali jednociferné číslo.

Jako příklad použijeme datum narození 20. 5. 1986 = 2+0+5+1+9+8+6 = 31 = 3+1 = 4. Vaše životní číslo je tedy 4.

Numerologie skvěle doplňuje astrologii, Zdroj: Billion Photos / Shutterstock

Jednoduchá charakteristika jednotlivých životních čísel

1 Jste nezávislým vůdcem, můžete se cítit odlišně od ostatních, přijměte svou individualitu.

2 Jste mírotvůrce, máte vyvinutou intuici a jste kreativní, naučte se věřit sami sobě a najděte rovnováhu mezi dáváním a přijímáním.

3 Jste skvělý komunikátor, také jste citlivější a empatické povahy, naučte se zbytečně nedramatizovat problémy.

4 Jste stavitelem, jste systematická a organizovaná osobnost, usilujete o strukturu a stabilitu, musíte nalézt stabilitu mezi vnitřním a vnějším životem.

5 Jste cestovatel, milujete neustálou změnu a transformaci, snažte se nebýt příliš neklidní, ale i shovívaví, vyvarujte se úniku a také závislosti.

6 Jste starostlivý vyživovatel a pečovatel, je důležité naučit se dávat i sobě.

7 Jste hledačem moudrosti, motivuje vás hledání pravdy a poznání, naučte se vyjadřovat své emoce.

8 Jste pracovití, ambiciózní a materiálně založení, naučte se pracovat se svou mocí.

9 Jste humanitně založeným člověkem a máte sklony pomáhat druhým, naučte se přijímat a odpouštět.

Mistrovská čísla

11 Vaše životní cesta probíhá velmi citlivě, zvýšená citlivost může vést ke skepsi a k nervozitě.

22 Máte nejsilnější číslo v numerologii, jste mistrem produktivity a odvádíte skvělou práci.  

33 Jste velmi duchovně zaměřeni, vaše číslo učí bezpodmínečné lásce a vyššímu vědomí.

Numerologie jména – osudové číslo

Při vyslovení našeho jména vznikají vibrace, které velmi úzce ovlivňují naši osobnost, náš život, naši práci. Osudové číslo vašeho jména se dopátráte tak, že převedete písmena svého jména na číslice. A má číslo 1, B má číslo 2, atd. Postupujeme do přiřazení čísla 9, potom opakujeme od 1. Použijeme pouze písmena bez háčků a čárek. Přiřazená čísla postupně sečteme, dokud nezískáme jednociferné číslo nebo mistrovská čísla 11 a 22.

Charakteristika jednotlivých osudových čísel jména

1 iniciátor, průkopník a nezávislá osobnost

2 jste schopni spolupráce a přizpůsobivosti

3 dokážete správně komunikovat, máte sociální cítění

4 máte smysl pro pořádek a hodnoty, neustále rostete

5 jste rozpínaví, milujete dobrodružství a svobodu

6 jste odpovědní, máte sklony k ochraně a péči

7 analyzujete, jste pilní, máte znalosti

8 jste praktičtí, hledající a máte vysoké materiální cíle

9 jste humanitně založení a milujete přírodu

11 máte intuici, jste idealista a snílek

22 jste schopni vedení, jste mistry