6 nejběžnějších fobií

6 nejběžnějších fobií
Fobie jsou jednou z nejčastějších psychických poruch a jejich počet v posledních letech obecně narůstá. Pokud se neřeší, mohou významně zasáhnout do zdravého fungování a pohody člověka. Aby se mohly léčit, musí si je člověk nejprve připustit a pojmenovat. Podívejte se, jestli vám některá z nich není povědomá.

Arachnofobie – strach z pavouků

Už jen pomyšlení na pavouka nebo jeho obraz, může vyvolat pocity strachu a paniky. Odborníci se většinou shodují na tom, že počátek strachu ze zvířat vznikl v době našich předků, kdy úrazy způsobené zvířaty a hmyzem představovaly značnou hrozbu. Na další místa hned po pavoucích řadíme strach z hadů (ofidiofobie) a strach z bodavého hmyzu (sfexofobie).

Akrofobie – strach z výšek

Extrémní obavou z výšek trpí více než 6 % lidí. Jedinci, postižení touto fobií, se mohou snažit vyhýbat vysokým místům jako jsou mosty, věže a vysoké domy. Pokud se na takové místo dostanou, strach může vyústit v panický záchvat.  

Aerofobie – strach z létání

Přibližně jeden člověk ze tří má alespoň mírné obavy z létání. Ale jen někteří z nich se letům zcela vyhýbají. Pokud ten, který trpí touto fobií, přistoupí k léčbě, může podstoupit tzv. expoziční terapii, kdy je postupně vystavován všemu, co s létáním souvisí.

Kynofobie – strach ze psů

Strach ze psů nejčastěji vzniká na základě třech různých příčin: díky přímé zkušeností (získané většinou v dětství), pozorováním nebo prostřednictvím nabyté informace. Člověk trpící fobií ze psů je schopný obejít půl města, aby se obávaným zvířatům vyhnul. 

Astrofobie – strach z bouřek

Lidé trpící astrofobií se neustále starají o počasí. Když nastane bouřka, jsou schopni se ukrýt do skříně nebo pod postel. V extrémních případech musí takový člověk vynaložit značné úsilí, aby vůbec vyšel z domova, i přestože bouřka dávno odezněla. Přetrvává v něm strach, že jej bouře znovu zastihne. 

Sociální fobie

Strach z ostatních lidí se nejčastěji rozvine v průběhu puberty a může přetrvávat ještě dlouho poté. Nejběžnějším příznakem je strach z vyjadřování se na veřejnosti. Mezi ty méně obvyklé patří nechuť konzumovat ve společnosti, panika z pronásledování a neschopnost telefonovat.  

Pokud zjistíte, že vás určitá forma strachu omezuje v každodenním životě, pravděpodobně trpíte fobií. Naštěstí jsou dnes k dispozici bezpečné a účinné způsoby léčby, které vám mohou snadno pomoci. Čím dříve však k léčbě přistoupíte, tím účinnější a rychlejší jsou i její výsledky.  

Zdroje: