Důvěra jako základ dlouhodobého vztahu
Foto: Autor: fizkes / Shutterstock.com

Důvěra jako základ dlouhodobého vztahu

Důvěra jako základ dlouhodobého vztahu Další fotografie v galerii >
Foto: Autor: fizkes / Shutterstock.com
Důvěra přináší do vztahu pocit bezpečí, otevřenosti a jistoty. Je krásné, když si dva lidé vzájemně důvěřují a vnímají, že jsou jeden druhému oporou.

Podle amerického psychologa Roberta Sternberga patří důvěra mezi tři základní dimenze lásky. Bez potřebné důvěry nemají vztahy pevný základ a hrozí jejich rozpad nebo dlouhodobá nespokojenost.

V partnerském vztahu můžeme rozlišovat tři hlavní druhy důvěry.

Duševní důvěra

Partneři vědí o svých silných i slabých stránkách, znají své strachy a touhy. Svěřují se sobě navzájem se svými starostmi a nedostatky dříve než udělají zásadní rozhodnutí. Když jeden právě prožívá smutek a zklamání, druhý je zde vždy, aby obejmul a utěšil. Otevřená konverzace uvolňuje napětí a pomáhá jít na povrch těm nejskrytějším pocitům.

Duchovní důvěra

Cesta duchovního rozvoje bývá většinou osamělá, ale je inspirující mít na cestě důvěrného společníka. Sdílet spolu ty nejhlubší ideály, duchovní zážitky a touhy přesahující pozemský smyslový svět je pro člověka velmi naplňující. Společné hledání životního smyslu se může stát partnerským požehnáním.

Fyzická důvěra

Tělesné propojení a hluboká intimita jsou motorem dlouhodobých vztahů. Partnerské sdílení sexuálního kontaktu a radosti ze sexuality je stejně důležité jako ostatní fyzické projevy lásky a blízkosti – objetí, pohlazení, dotýkání, polibky. 

Důvěra pomáhá překlenout náročná období partnerského vztahu, kdy na pár působí tlaky zvenčí, nástrahy nemocí nebo stáří. Důvěrný vztah je zdrojem růstu bezpečí a vzájemné úcty. Překonává negativní emoce jako je strach, hněv nebo úzkost, a ve své opravdovosti dělá člověka ve vztahu vnitřně svobodným. 

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy