Víte, jak spočítat BMI u dítěte? A má vaše dítě Index tělesné hmotnosti v normě?

Víte, jak spočítat BMI u dítěte? A má vaše dítě Index tělesné hmotnosti v normě?
Obáváte se, že vaše dítě je v podváze, nebo naopak v nadváze? Abyste se přesvědčili o skutečnosti, můžete před návštěvou doktora zjistit jeho BMI index.

Co je to BMI?

Index tělesné hmotnosti (BMI) je výpočet, který na základě výšky a hmotnosti odhaduje, kolik má kdo tělesného tuku. Ke zjištění BMI vašeho dítěte můžete použít kalkulačku, kterou najdete na internetu. Je však také důležité poradit se s lékařem vašeho dítěte, abyste výsledku porozuměli.

Sledování BMI

Od 2 let věku dítěte bude lékař zjišťovat BMI při všech běžných prohlídkách. Protože se BMI s věkem mění, lékaři zakreslují naměřené hodnoty BMI dětí do standardních růstových tabulek pro jednotlivá pohlaví. Během několika návštěv je lékař schopen sledovat růstový vzorec vašeho dítěte. Přestože BMI není dokonalým měřítkem tělesného tuku, pomáhá identifikovat děti, které přibývají na váze příliš pomalu nebo příliš rychle.

Co tyto údaje znamenají?

Percentily BMI ukazují, jak jsou míry dítěte srovnatelné s ostatními dětmi stejného pohlaví a věku. Například pokud má dítě BMI na 60. percentilu, 60 % dětí stejného pohlaví a věku, které byly měřeny, mělo nižší BMI.

BMI není přímým měřítkem tělesného tuku. Děti mohou mít vysoký BMI, pokud mají velkou postavu nebo hodně svalů, nikoliv přebytečného tuku. A dítě s malou postavou může mít normální BMI, ale přesto může mít příliš mnoho tělesného tuku.

V období puberty je BMI méně přesný. Je běžné, že děti během puberty rychle přibývají na váze –⁠ a jejich BMI se zvyšuje. Váš lékař vám pomůže zjistit, zda je toto přibývání na váze normální součástí vývoje, nebo zda je třeba se tím znepokojovat.

Děti mohou mít vysoký BMI, pokud mají velkou postavu nebo hodně svalů, Zdroj: Pavel Gwužď / Nextfoto

Kategorie, které popisují hmotnost člověka, jsou následující:

  • Podváha: BMI je nižší než 5. percentil věku, pohlaví a výšky.
  • Zdravá váha: BMI se rovná nebo je vyšší než 5. percentil a nižší než 85. percentil pro věk, pohlaví a výšku.
  • Nadváha: BMI se rovná nebo je vyšší než 85. percentil, ale nižší než 95. percentil pro věk, pohlaví a výšku.
  • Obézní: BMI je na 95. percentilu pro věk, pohlaví a výšku nebo vyšší.

Je důležité dívat se na BMI jako na trend a nesoustředit se na jednotlivá čísla. Každé jedno měření vytržené z kontextu může vyvolat nesprávný dojem o růst vašeho dítěte.

I když je BMI důležitým ukazatelem zdravého růstu a vývoje, není BMI dokonalým měřítkem tělesného tuku. Pokud máte obavy, že vaše dítě možná přibírá nebo hubne příliš rychle, poraďte se se svým lékařem.

Kalkulačka

Tato kalkulačka (najdete na www.kidshealth.org) je určena pro děti a dospívající ve věku od 2 do 20 let. Umožňuje zjistit index tělesné hmotnosti (BMI) a zjistit, jak se váš výsledek srovnává s ostatními osobami stejného věku a pohlaví.

Pokyny pro zadávání měření:

  1. Zvolte měrnou jednotku (americkou nebo metrickou).
  2. Vyberte pohlaví svého dítěte (muž nebo žena).
  3. Zadejte datum narození dítěte (měsíc/den/rok).
  4. Zadejte výšku svého dítěte.
  5. Zadejte hmotnost svého dítěte.
  6. Klikněte na „Calculate BMI“ a uvidíte výsledky.

 

Zdroje: