Jak pomoci dětem lépe se soustředit
Foto: Maria Sbytova / Shutterstock

Jak pomoci dětem lépe se soustředit

Hyperaktivní děti vyžadují více pozornosti a péče, což může v rodičích vyvolávat pocity viny nebo zlost. Příčiny problémů však často tkví v samotném dětském organismu nikoliv ve způsobu výchovy nebo dokonce v samotném dítěti. Přistupujte k hyperaktivním dětem se stejným zápalem a nadšením, které ony samy vyzařují a netrestejte dítě ani sebe zbytečnými soudy.

Na prvním místě pohyb

Hyperaktivní děti, které mají velký problém se soustředěností potřebují v prvé řadě mnoho pohybu. Pokud si dítě hned po probuzení přesedne do auta a následně do školní lavice, přestane přetlak nevyužité energie zvládat a je velká šance, že se stane netrpělivým a roztěkaným. Zvažte, zda alespoň část cesty do školy není možné jít pěšky. Pravidelné ranní vycházky se psem také pomohou harmonizovat energii hyperaktivního dítěte.  

Zdroj: Autor: Romrodphoto / Shutterstock

Zajistěte pohodlí

Aby se dítě mohlo soustředit, potřebuje se cítit bezpečně a jistě. Citlivější děti vyžadují na práci klid. Hluk televize či přítomnost elektroniky může dítě v práci rušit. Také domácí zvířata nebo mladší děti mohou působit rušivě. Pokud nemůžete ruch domácnosti omezit, poskytněte dítěti sluchátka s klidnou hudbou či sluchátka protihluková. I ve škole se můžete domluvit, aby dítě pro lepší soustředění při samostatné práci mohlo používat speciální sluchátka. 

Citlivější děti vyžadují na práci klid. Hluk televize či přítomnost elektroniky může dítě v práci rušit.

Nemějte přehnaná očekávání

Svět opravdu nestojí na domácích úkolech. Pokud se dítě nedokáže soustředit delší dobu v kuse, zkuste si promluvit s učitelem o částečné úlevě v plnění některých školních úkolů nebo zvažte návštěvu pedagogické poradny, kde mohou doporučit individuální vzdělávací plán. Nechte dítě, ať se více věnuje svým zájmům a pěstuje si přirozenou koncentraci v tématech, která jej táhnou. Nedopusťte, aby ztratilo o věci kolem sebe zájem jen proto, že nevyhovuje očekávání uměle vytvořeného systému. Smiřte se s tím, že vaše dítě potřebuje více pozornosti a pomoci než vrstevníci. Hledejte oblasti, ve kterých dítě vyniká a podporujte ho v sebepřijetí tím, že sami přijmete, jaké vaše dítě je. 

Zdroj: Autorský text

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy