Narodili jste se ve znamení Ryb? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory

Narodili jste se ve znamení Ryb? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory
Ryby jsou jedním z několika vodních znamení. Jsou to jedinečné osobnosti, takže pokud je to vaše znamení nebo máte v blízkosti rybu, oceňte to. Více informací o vlastnostech ryb najdete níže.

Datum: 20. února – 20. března 2021

Prvek: Voda

Vládnoucí planeta: Neptun

Vlastnosti: Nemůžou si vzpomenout, jestli se jim to zdálo, nebo se to skutečně stalo; Přehnaně romantičtí, sklon k fantazírování, nemají žádné hranice

Slavní: Gabriel García Márquez, Rihanna, Victor Hugo

Jsou Ryby dobré znamení?

Pokud si kladete tuto otázku, jste pravděpodobně Ryby, které jsou nejisté. Pokud se necítíte doceněni, není to proto, že být Rybou je špatné, ale proto, že společnost jako celek obecně podceňuje měkké dovednosti, jako je intuice a citlivost. Vaším úkolem je začít se na tyto věci dívat jako na talenty, ne jako na překážky.

Jaká je osobnost Ryb?

Popsat osobnost Ryb může být obtížné, protože Ryby mají tendenci vyhýbat se rozlišování. Jejich chování se výrazně mění podle toho, koho mají kolem sebe. Ryby jsou prostě propustné membrány, které zamyšleně nechávají věci proudit skrz sebe. Mají sklon rozmělňovat se většími osobnostmi, aby nemusely vytvářet ucelené identity.

Většina vlastností obvykle spojovaných s Rybami (zasněnost, emocionalita, představivost) jsou vnitřní procesy, které je obtížné pozorovat zvenčí. Je to proto, že Ryby jsou zaměřeny především dovnitř. Nejsou zahleděné do sebe, ale jsou pohlcené samy do sebe. V konečném důsledku se Ryby chtějí rozpustit. Vytrhnout se z fyzické podoby a rozptýlit se do všeho, čeho se dotknou, jako láska. Žít svůj život jako romantickou báseň. Pochopit, že realita a fantazie sousedí na stejné nekonečné rovině.

Ryby jsou tak trochu závislé na melancholii, zdroj: Africa Studio / Shutterstock

Jsou Ryby chytré?

Mnoho Ryb může o své inteligenci pochybovat, protože společnost, v níž žijeme, klade větší důraz na strukturovaný mozek se schopností mechanicky analyzovat data a chrlit informace, zatímco Ryby vstřebávají a tříbí pocity. Své argumenty nemohou dokázat, protože jejich názor je založen na pocitu. Ve skutečnosti je právě pocit základem geniality Ryb.

Možná si nedokážou zapamatovat objektivní fakta dané situace, ale pamatují si emoce, které v danou chvíli cítily. Možná nedokážou zpaměti odříkat všechny americké prezidenty, ale nějakým způsobem vědí, co cítíte, a to dříve než vy. Jejich iracionální inteligence může být někdy mylně považována za psychické schopnosti. Ve skutečnosti nejde o nějakou nadpřirozenou schopnost, ale o vynikající citlivost na emoční informace, které přetrvávají mimo okno vnímání většiny lidí.

Jaké jsou slabiny Ryb?

Skutečnou slabostí Ryb je, že jsou často příčinou vlastního zmatku. Jsou tak trochu závislé na melancholii. Chtějí věci intenzivně prožívat a existuje dojemná stránka smutku, kterou Ryby ve skutečnosti považují za příjemnou. Raději se budou marinovat ve smyslné jámě zoufalství, než aby neměly žádné pocity.

Hledání srdceryvných citových zážitků někdy způsobuje, že Ryby vyhledávají situace, které jsou podvědomě sebezničující, a pak se vykreslují jako nechtěné oběti.

Jak svést Ryby

Přineste do parku, který často navštěvují, výtisk klasického romantického románu. Dejte si za ucho divokou květinu. Když si všimnete, že se na vás dívají, setkejte se s jejich pohledem. Dívejte se hluboce, ale ne děsivě. Během prvního rozhovoru jim řekněte o svém posledním zlomeném srdci. Nezapomeňte utrousit, že jste nikdy předtím nedokázali s nikým takhle mluvit. Vyznejte se ze svých citů v ručně psaném dopise.

Správný partner je pro ryby uklidňující, zdroj: Prostock-studio / Shutterstock

Koho přitahují Ryby?

Tradičně se k Rybám nejvíce hodí zemská znamení a ostatní vodní znamení. Ryby mají neuchopitelné kouzlo, které může být pro někoho svůdné a pro jiného frustrující. Jejich bezbřehost způsobuje, že přitahují další lidi se špatnými hranicemi, kteří využívají jejich soucitu. Ryby se potřebují naučit, že jsou víc než jen mop.

Kdo je spřízněná duše Ryb?

Ryby chtějí lásku, která je přemůže. Chtějí být unášeny na nějakou romantickou plavbu za rozkoší. Potřebují vědět, že je v pořádku nechat se sochat láskou, ale že v tom musí být něco určitého. Nějaký pevný drát pod vší poddajností. Láska není úplná absence vlastního já, není to úplné rozpuštění v někom jiném.

Správný partner to již ví a povzbuzuje Ryby k budování rudimentárních zdí. Správný partner je zakořeněný v realitě a zároveň je stále náchylný k romantice. Správný partner je uklidňující, aniž by byl nudný.