Pět jazyků omluv aneb když promiň nestačí
Foto: fizkes / www.shutterstock.com

Pět jazyků omluv aneb když promiň nestačí

Jelikož nikdo není neomylný, a lidé neustále říkají a dělají věci, které druhým vadí, dobrý vztah se bez omluv a odpuštění neobejde. Nelaskavá slova nebo činy vytvářejí mezi lidmi citovou bariéru. Ta zmizí pouze tehdy, když se omluvíme a když nám druhá strana odpustí.

Gary Chapman popisuje pět jazyků omluv, kterými můžeme prominutí vyjádřit. Vychází ze zjištění, že pro každého je přijatelný jiný typ omluvy. Lidé většinou chtějí takové ujištění, kterému sami rozumějí jako správné omluvě, teprve pak považují omluvu za upřímnou. Jaká omluva platí na vás? A jak se vy sami omlouváte?

1. Převzetí zodpovědnosti

Za svou chybu převezmeme plnou zodpovědnost a uznáme své pochybení i účast na následcích, které z toho vyplývají. Po omluvě následuje náprava, tak aby následky našeho prohřešku byly minimální. 

2. Vyjádření lítosti

Omluvu vyjádříme s pochopením, kdy se svými slovy pokoušíme vcítit do bolesti poškozeného. Snažíme se citlivě sdělit, že nás bolí pomyšlení, že jsme se svými slovy nebo činy druhého dotkli. 

3. Odškodnění

Omluva, která si žádá nápravu nebo-li omluva činem. Průšvih, který jsme zapříčinili můžeme odčinit dobrým skutkem či pomocí. 

4. Upřímné vyjádření touhy po změně vlastního chování

Takovou omluvou se zaříkáváme ke změně svého chování. Dáváme najevo, že si jsme plně vědomi své chyby a uděláme vše proto, aby se neopakovala. Na základě této omluvy může vzniknout plán či dohoda, jak se příště zachovat při stejné situaci. 

5. Prosba o odpuštění

“Můžeš mi prosím odpustit?” je pro některé lidi zásadní věta, klíčem k srdci a důkazem upřímnosti. 

 
 
Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy