Vyšehrad, místo, kde se psaly dějiny českého národa. Vydejte se s námi na jedno z nejkrásnějších míst Prahy

Vyšehrad, místo, kde se psaly dějiny českého národa. Vydejte se s námi na jedno z nejkrásnějších míst Prahy
Pražský Vyšehrad patří k návštěvnicky nejatraktivnějším místům v metropoli. Co zajímavého je spjaté s touto lokalitou kromě pověsti o bájném Šemíkovi, kterou zejména přičiněním spisovatele Aloise Jiráska zná prakticky každý?

Historie Vyšehradu

Jedná se o historické hradiště, hrad a pevnost nacházející se v Praze. Vyšehrad se vypíná nad pravým břehem řeky Vltavy.

Tajemné místo za sebou má již dlouhou historii. Osídleno bylo v dávných dobách a je tedy neodmyslitelně spjato s dějinami českého národa a mnoha pověstmi. Zakladatelem Vyšehradu je podle nich kníže Krok.

Zdroj: Autor: Isogood_patrick / Shutterstock

Tvrdí to i kronikář Václav Hájek z Libočan, který dokonce uvádí, že Vyšehrad byl přesně založen dokonce roku 682. Historikové však tuto romantickou představu poněkud boří prostým faktem, že osídlení Vyšehradu je reálně doložitelné v pravěku a poté až ve středověku koncem 10. století za vlády knížete Boleslava II.

Český kronikář Václav Hájek z Libočan si podle současných odborníků přesná data i veškeré podrobnosti ohledně přemyslovských knížat pouze vymyslel. Slavnou pověst o Horymírovi a Šemíkovi lze podle všeho také připsat na vrub tomuto autorovi.

Unikátem je zejména sál Gorlice, kde si dnes zájemci mohou prohlédnout šest originálních soch z Karlova mostu.

Vyšehrad dnes

To však tomuto místu nijak neubírá na zajímavosti. Během své historie dosáhl Vyšehrad největší slávy za vlády knížete Vratislava II., který kvůli sporům se svým mladším bratrem nechal oficiální panovnické sídlo přesunout právě sem.

Dnešní Vyšehrad je národní kulturní památkou. Současně volně přístupný areál slouží coby park. Návštěvníkům i obyvatelům Prahy tak především za hezkého počasí slouží pro procházky.

Vyšehrad nabízí celou řadu památek a zajímavostí. Například spletitý systém kasemat vznikal během 17. a 18. století. Od 90. let je tento prostor přístupný veřejnosti. Unikátem je zejména sál Gorlice, kde si dnes zájemci mohou prohlédnout šest originálních soch z Karlova mostu.

V pozůstatcích středověké strážní věže byla též vybudována galerie, která se zaměřuje na díla mladých autorů. Především se orientuje na obrazy, malbu a další příbuzná umělecká odvětví.

Zdroj: