Rozhodnuto: V roce 2025 zaplatíte za ČT a ČRo víc! Zjistěte kolik a proč

Rozhodnuto: V roce 2025 zaplatíte za ČT a ČRo víc! Zjistěte kolik a proč
Většina domácností disponuje rádiem nebo televizí. Pokud ne, vlastní pravděpodobně stolní počítač nebo notebook, popřípadě moderní mobil. Koncesionářské poplatky se musí odvádět.

Koncesionářské poplatky

Koncesionářský poplatek se opírá o zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Slouží k financování veřejnoprávních médií.

Televizní poplatek

Platí se za zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání.

Rozhlasový poplatek

Platí se za zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání.

Výše koncesionářského poplatku v roce 2025

Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč na rok 2025 se plánuje zvýšení o 10 Kč, tedy na výši 55 Kč.

Měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč a na rok 2025 se počítá se zvýšením o 25 Kč, tedy na výši 160 korun českých. Na tomto návrhu se shodla vládní koalice, která projednávala tzv. velkou mediální novelu, uvedl Martin Baxa, ministr kultury.

Platí se za zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci vysílání.
Platí se za zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci vysílání. | Zdroj: emashurov / Depositphotos

Počet poplatníků vzroste

Na povinnost odvádět koncesionářské poplatky se už nebudou vztahovat pouze domácnosti s televizním přijímačem nebo rádiem, nýbrž povinnost bude rozšířena i pro majitele osobního počítače nebo mobilu. Zkrátka každého, kdo disponuje nějakým technickým zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií. Předpokládaný počet poplatníků se zvýší o 230 tisíc osob.

Podnikatelé

Pokud jste malá firma do pěti osob nebo osoba samostatně výdělečné činná, jste od těchto koncesionářských poplatků osvobozeni.

Výnos z poplatků

Výnos z poplatků pro Českou televizi tedy vzroste. Letos se očekává 5,7 miliardy, v roce 2025 by to mělo být o 1,4 miliardy více.

Výnos z poplatků pro Český rozhlas by měl vzrůst o 600 milionů korun oproti dosavadním dvěma miliardám.

Návrh novel

Vládní koalice pracovala na návrzích novel o České televizi, Českém rozhlase a rozhlasových a televizních poplatcích přibližně rok.

Proč se zvyšují koncesionářské poplatky?

Je faktem, že koncesionářské poplatky zůstaly na stejné výši už poměrně dlouho. Již dlouho se koncesionářské poplatky nijak neměnily, ale jejich nominální hodnota samo sebou klesá. Reálná hodnota televizního poplatku 135 Kč je za patnáct let momentálně na úrovni 72 Kč a rozhlasový poplatek 45 Kč klesl za osmnáct let reálně na 22,5 Kč, uvedl Martin Baxa.

Financování

Financování veřejnoprávních médií nemá být závislé na státním rozpočtu. Shoda panovala v návrhu, jak zachovat nezávislost a kvalitu a objem veřejnoprávního vysílání.

Generální ředitel Petr Dvořák

Generální ředitel Petr Dvořák je spokojený s tímto návrhem vlády. Doufá, že se tím vyřeší financování veřejnoprávních médií a bude se moci zachovat kvalita i objem televizního i rozhlasového vysílání České televize a Českého rozhlasu. Generální ředitel také věří, že se díky upravenému financovaní podaří narovnat dluhy vůči zaměstnancům i tvůrcům ČT. Česká televize je za posledních pět let nejsledovanější skupinou podle Petra Dvořáka.