6 směšně striktních pravidel, kterými se královská rodina musí řídit

6 směšně striktních pravidel, kterými se královská rodina musí řídit
Být součástí britské královské rodiny, to není jen o příjemném cestování nebo krásných šatech a diadémech. Všechno má svá pravidla! Existuje celá řada velmi přísných – a podivných – pokynů a protokolů, jimiž se Windsorové musejí řídit. Tohle jsou jen některé z těch nejbláznivějších…

Všechny dary se musejí přijímat s grácií a vděkem

I když královská rodina musí přijmout každý dar, který dostane (ať je jakkoli chabý), záleží na králi Karlu III., kdo si jaký dar nakonec ponechá.

Neplatí to zřejmě v případě deskové hry Monopoly, kterou prý královna Alžběta zakázala členům královské rodiny hrát. Asi je těžké si představit, že by se scházeli o sobotních večerech u deskových her, aby se sblížili a trochu si „odfrkli“. Pravda ale je, že deskovky jsou mezi nimi velmi populární. Hra Monopoly však byla ze seznamu vyřazena, protože u ní všichni mají tendenci být extrémně soutěživí a krutí.

V roce 2008 byl touto hrou obdarován princ Andrew po setkání s Leeds Building Society, finanční institucí v Anglii. Vévoda z Yorku tehdy dar zdvořile odmítl s tím, že hru doma nesmějí hrát.

Dva přímí následníci trůnu nemohou létat společně

Trochu tvrdé pravidlo je nutné pro případ, že by se stalo něco tragického. Přímí královští dědicové nesmějí cestovat letadlem společně, aby zachovali linii následnictví. Pravidlo bylo uvolněno, když se princi Williamovi narodily děti, ale údajně se vrátí v platnost, jakmile princ George (který je po princi Williamovi druhým v pořadí na trůn) dosáhne 12 let. Pak bude muset létat odděleně od otce nebo zkrátka nebude doprovázet rodiče na jejich cestách po světě.

Před svatbou je nutný písemný souhlas panovníka

Vyžádat si od člena rodiny požehnání před žádostí o ruku je běžná praxe, ale královská rodina tuhle záležitost posunula na novou úroveň. Podle zákona o nástupnictví z roku 2013 se prvních šest lidí ve frontě na trůn nemůže jen tak oženit či vdát bez souhlasu vládnoucího panovníka. Pokud by o něj nepožádali, okamžitě by byli (i se svými potomky) zbaveni následnictví.

Černá by se měla nosit pouze na pohřbech

Podle tradice královské rodiny se černá barva nosí výlučně během pohřbů, ačkoli je pravda, že Diana, princezna z Walesu, ji občas nosívala na večerní akce. Skutečně způsobila velký rozruch, když si v roce 1981 oblékla černé taftové šaty na benefiční koncert. O incidentu promluvila v rozhovoru z roku 1991, kde tvrdila, že když ji princ Charles uviděl v daných šatech, zvolal: „Pouze truchlící lidé nosí černou!“

Kate s Camillou a Georgem během pohřbu královny Alžběty. Zdroj: Sean Aidan Calderbank / Shutterstock

V cestovních kufrech ale nesmí chybět černý oděv

Třebaže tedy černou běžně nenosí, musejí si členové královské rodiny na každou cestu, včetně dovolené, přibalit alespoň jedno černé oblečení. Zajistí tak, že na sobě budou mít něco vhodného pro případ, že by se museli na poslední chvíli zúčastnit pohřbu nebo přijeli domů v době, kdy panuje smutek.

Předpokládá se, že toto pravidlo vzešlo z osobní zkušenosti královny Alžběty II., když se dozvěděla o smrti svého otce, krále Jiřího VI., zatímco byla na dovolené v Africe. Neměla s sebou žádný smuteční oděv a věděla, že její letadlo bude po návratu do Spojeného království zahlceno fotografy. Musela tudíž vyslat pobočníka, aby pro ni přinesl vhodné oblečení předtím, než vystoupí. (Pokud jste viděli seriál Koruna, jistě vám to zní povědomě.)

Diadémy přicházejí na řadu až večer, tedy s výjimkou svateb

Další nevyslovené pravidlo diktuje, že diadémy se mají nosit na vnitřních formálních akcích pouze během večera. Klobouky se nikdy nenosí ve vnitřních prostorách po osmnácté hodině, protože tehdy se dámy převlékají do večerních šatů a přicházejí na scénu s rodinnými šperky a čelenkami.

Existuje ovšem jedna výjimka – nevěsty mohou nosit diadémy ve svůj svatební den bez ohledu na čas. Mnohé členky královských rodin na sebe vzaly první diadém právě v době, kdy se vdávaly, včetně Kate Middleton, kterou při cestě k oltáři v roce 2011 zdobil diadém od Cartiera.

William a Kate po svatbě opouštějí Westminsterské opatství. Zdroj: Featureflash Photo Agency / Shutterstock