Slovanský horoskop na rok 2023: Rosomák spadne z výšin, kobylky musí minimalizovat škody

Slovanský horoskop na rok 2023: Rosomák spadne z výšin, kobylky musí minimalizovat škody
Slované jsou kmeny indoevropského původu, do střední a východní Evropy (Česko, Polsko, Rusko atd.) se dostali v 6. století během stěhování národů. Polyteističtí Slované začali postupně v 9. století přijímat křesťanství, postupně se zbavovali pohanských zvyků a rituálů.

V jejich životě hrála důležitou roli příroda, přírodní živly a úkazy. Řídili se zvířaty, jejich vlastnostmi a chováním, proto by měla zvířata ve znamení zvěrokruhu odrážet osobnost člověka narozeného v tomto období.

Rosomák (10. 1. – 9. 2.)

Rok 2023 by měl být pro vaše znamení poměrně klidným rokem. Nezahlcujte se vysokými ambicemi a smělými plány, držte se víc při zemi. Nehrajte si na nic víc, než jste. Buďte upřímní, jedineční, nedělejte nic, co pro vás není přirozené, budete lhát sami sobě. Nezalekněte se překážet, překonáte je.

Krkavec (10. 2. – 9. 3.)

Zažijete poměrně slušný rok, ovšem občas si pro vás připraví nepříjemnosti, zejména imunita bude oslabená. Posilujte sebevědomí, utvrzujte se ve svých schopnostech, dokážete tím překonat překážky. Objeví se věci, v něž jste již nedoufali. Inspirujte se u svých blízkých, nikdy není pozdě na změnu. Výrazně si polepšíte finančně.

Lasice (10. 3. – 9. 4.)

Nový rok přinese mnohé obtíže, ovšem nesmíte se vzdávat, i když budete mít během roku pocit, že jste u konce s dechem. Vše bude směřovat k lepšímu. Vy máte ty schopnosti vyřešit nezdary, důvěřujte si, konejte.

znamení žáby
U znamení Žáby se rok 2023 se ponese v klidném duchu, Zdroj: Dinda Yulianto / Shutterstock

Žába (10. 4. – 9. 5.)

Rok 2023 se ponese v klidném duchu, základem bude pozitivní myšlení. Přestože někdy zakopnete, vždy najdete sílu vstát a pokračovat. Čekají vás úspěchy, ale nepřijdou sami, musíte vyvinout aktivitu. Připravte se na možnost volby, což si pokaždé dobře promyslete.

Kobylka (10. 5. – 9. 6.)

Daný rok vám pomůže nastartovat úspěchy pracovní i partnerské. Vše, co uděláte, posune cestu k úspěchu opět o krok dál. Každé rozhodnutí bude důležité. Pokud se rozhodnete špatně, snažte se minimalizovat škody. Věnujte se seberozvoji. Vytvořte v sobě harmonii a vyrovnanost, nastavte mantinely sobě i ostatním.

Křeček (10. 6. – 9. 7.)

Očekávají vás náročná rozhodnutí, což s sebou přináší riziko chybné volby. Pochybení sice nezvrátíte, ale můžete ještě ledacos napravit. Posouvejte své možnosti dál, rozvíjejte schopnosti a dovednosti, čerpejte znalosti.

Šnek (10. 7. – 9. 8.)

Buďte trochu sobečtí a prosazujte vlastní názory, naplňte své potřeby. Rozvíjejte svou osobnost a věřte v sami sebe. Pěstujte pouze funkční vztahy s těmi, kteří stojí při vás. Prožijete mnohé nepříjemnosti. Kroťte emoce, předejte nepříjemnostem.

Mravence (10. 8. – 9. 9.)

Následující rok přinese obtíže, ale vy budete silní, vytrvalí, nevzdáte se. Velkou pozornost věnujte především prožívání emocí, mohly by vám ublížit. Každé rozhodnutí si řádně promyslete, abyste si byli jistí.

Chroust (10. 9. – 9. 10.)

Očekávejte nové výzvy a příležitosti. Buďte pozorní, abyste nebyli nepříjemně překvapeni. Poslouchejte intuici a neobávejte se kompromisů. Rozhodujte se vždy na základě řádné rozvahy.

Bobr (10. 10. – 9. 11.)

V novém roce poslouchejte svůj vnitřní hlas, odvrátíte tím mnohá nedorozumění. Výzvám a novinkám čelte se vztyčenou hlavou, bez obav. Nespěchejte, trochu zvolněte, můžete si tak každý krok řádně promyslet. Obezřetnost je namístě.

Pes (10. 11. – 9. 12.)

V roce 2023 byste měli být rozvážní, nečiňte rozhodnutí bez přemýšlení. Měli byste se celkově zklidnit a zpomalit. Celkově vás čeká úspěšný rok. Při cestě za štěstím nebudete sami, pomohou vám blízcí, na které nesmíte ovšem zapomínat.

Medvěd (10. 12. – 9. 1.)

Celý rok byste měli zažívat štěstí, toho dosáhnete vlastní aktivitou, ale velkou oporou vám budou blízcí. Díky nim budete silnější, nesmíte je tudíž přehlížet, oplaťte jim jejich pomoc. Stůjte nohama pevně na zemi, nepodléhejte falešným iluzím o neporazitelnosti.