Láska, touha a sebepoznání: Co znamená snít o muži, který nás přitahuje

Láska, touha a sebepoznání: Co znamená snít o muži, který nás přitahuje
V rámci výkladu snů se většinou jedná o setkání s naším vlastním mužským aspektem.

Často nás přitahují jedinci, kteří jsou nějakým způsobem komplementární vůči našemu vlastnímu charakteru a doplňují či jinak obohacují naše subjektivní vlastnosti. Tyto vnitřní nedostatky se mají tendenci shlukovat do podoby vnitřního mužského principu a rozvinout je můžeme i sami bez pomoci druhé osoby.

Projekce a kutlivace

Animus představuje vnitřní mužský aspekt, který se nachází jak v ženské, tak mužské psychice. U mužů je dominantním elementem primárně determinujícím jejich chování, zatímco u žen je jeho působení oslabeno pro rozvinutí jeho protikladu, který představuje anima neboli ženský princip. V rámci duševního zrání je však důležité pro obě pohlaví se s protikladnými principy obeznámit a aktualizovat je.

Tento proces probíhá intuitivně i bez našeho přičinění a po vzoru Platónovy filozofie hledáme během dospívání a ranné dospělosti jedince, do kterých si tyto principy promítáme. Neznamená to však, že objekt našeho zájmu je shodný s naší vizí ideálního muže či ženy.

Vztahy jsou o transformaci a splývání a je jejich primární funkcí je vzájemná přeměna partnerů, kdy si pomáhají ideálních principů dosáhnout. Není tak neobvyklé, že se například žena zamiluje do muže, ve kterém je mužský princip znatelně neaktualizovaný.

Její touha po něm je v takovém případě provázána se snahou o to mu pomoci se stát lepším mužem a mužský princip naplnit. Během tohoto procesu je poté logicky v kontaktu se svým vnitřním animem daleko více, než kdyby potenciální partner byl již hotovým produktem a kultivací partnera ho rozvíjí i sama v sobě.

Často nás přitahují jedinci, kteří jsou nějakým způsobem komplementární vůči našemu vlastnímu charakteru a doplňují či jinak obohacují naše subjektivní vlastnosti., Zdroj: kittirat roekburi / Shutterstock

U mužů nabývá tento proces většinou více projektivního charakteru, kdy jsou ideální ženské principy do protějšku promítány, což často vede k nadstandardním a nerealistickým očekáváním od svého protějšku a v mnoha případech i zvýšené žárlivosti a snaze o dominanci, kterou si ujišťují, že tento princip neztratí.

Blízké setkání

Pokud se nám o muži, který se nám líbí zdá, může to dle snáře vyjadřovat právě započatý proces setkání se s animem, který byl projektován buďt do protějšku jako takového či do touhy po jeho kultivaci a transformaci do „civilizovanější podoby“.

Charakteristiky, které vám na objektu zájmu imponují, jsou v tom případě ty, které potřebujete rozvinout ve svém vlastním životě a v budoucnosti vás dost možná bude přitahovat partner zcela jiný a touha po intimitě nebude motivována idealizací a projekcí, ale charakterem dané osoby jako takové.

Mnoho vztahů upadá do fáze deziluze pramenící právě z absence aktualizace vlastního mužského či ženského principu a nejlepším způsobem, jak se tomu vyvarovat je vstoupit do komplexního procesu sebeaktualizace.

Zdroj článku:
  • Autorský text