Sen o horách popisuje naší životní cestu, zdolávání překážek a sebepoznání

Sen o horách popisuje naší životní cestu, zdolávání překážek a sebepoznání
Ve snech putujeme krajinou, naší životní cestou, zdoláváme různé překážky v podobě přírodních úkazů nebo překonáváme vlastní síly. Hory ve snech mění naše vjemy na vyšší poznání. Získáváme nadhled a s proměněným vědomím klesáme zpět do nížin, světa citů a pudů.

Zemský povrch je obrazem duchovní cesty. Když stoupáme na horu z nížin, míjíme ohromné množství rostlin a zvěře (naše pudy) a vnímáme tak přírodu všemi smysly (naše city), postupně převládají horniny a pestrost flóry a fauny mizí. Pudové síly a city nad snícím ztrácí svou moc a zůstávají pouze duchovní principy v podobě vrcholů hor pokrytých sněhem a ledem. 

Výstup na horu

Život je plný překážek a zdolávání náročných úkolů. V tom případě by se nám mohlo o výstupech na hory zdát téměř každý den. Sen o horách je signálem z našeho nevědomí, že jste právě získali rozhled nad aktuální životní situací. Pokud ve snu na hory teprve stoupáte, zažíváte si všechny strasti, které vás v poslední době sužovaly. Museli jste se zdokonalit, abyste překonali určité výzvy a staly se odolnými a zkušenějšími. Velikost a tvary hory ukazují na obtížnost vašich překážek. Hora, která je vysoká s náročným terénem ukazuje na obtížnost úkolu, který jste již překonali nebo jež máte před sebou. Pokud naopak stoupáte na kopec, který není tak strmý, znamená to, že překážka, kterou jste se snažili překonat, byla snadno zvládnutelná. 

Zdroj: Autor: Yanliang Tao / Shutterstock

Sestup z hory

Sestoupit z hory a dostat se v pořádku zpět domů, do bezpečí, je důležitější než výstup na horu. Z výšin sestupujeme proměněni a obohaceni novým pohledem. Ale budeme-li stále vzhlížet nahoru a zapomeneme-li se soucitně sklonit k zemi, k materiálnímu a pudovému základu našeho světa, můžeme tvrdě narazit. Na úspěchu naší cesty z hory dolů velmi záleží. Pokud zakopneme nebo spadneme, může to znamenat, že si na svých bedrech neseme více než jsme schopni unést. Naložili jsme si hodně poznání, ale ještě nejsme připraveni nabité vědomosti zpracovat. Možná se cítíme více nad věcí než ostatní. Zakopnutí nám však dává jasný signál, že nemáme vzhlížet výše nad druhé. Pořád se máme čemu učit a naše vědomosti či zkušenosti nás neoprávňují k povýšení nad ostatní. Pokud z hory sestoupíme bez jediného zaškobrtnutí, hovoří sen o naší síle, vitalitě a pokoře.

Pokud naopak stoupáte na kopec, který není tak strmý, znamená to, že překážka, kterou jste se snažili překonat, byla snadno zvládnutelná. 

Hory ve čtyřech ročních obdobích

Vidíme-li hory v jarním rozpuku, můžeme se těšit na budoucí práci na sebezdokonalování.

Hory v létě nám ukazují, že jsme na vrcholu naší poutě a jsme úspěšní v překonání naší pudové části - ega.

Podzimní hory ve snu mohou znamenat naší snahu o odstranění všeho nepotřebného, jež stíní naší skutečné lidské individualitě.

Zasněžené hory jsou zdůrazněním duchovní roviny. Čím více sněhu a ledu kolem nás je, tím méně mají nad námi naše city a pudy moc. 

Plánujete-li ve snu vystoupat na blízkou či vzdálenou horu, značí to vaši připravenost k nasměrování svých sil a dosažení některého ze životních cílů.

Pokud přecházíte několik hor za sebou, sen symbolizuje větší časový úsek, často celý život, v procesu sebezdokonalování. 

Zdroje: