Jaký je průměrný počet partnerů za život pro ženu z Čech?

Jaký je průměrný počet partnerů za život pro ženu z Čech?
Víte, že údaje o tom, jaký počet partnerů během svého života poznají čeští muži a ženy, se značně liší? Je zajímavé, že muži zpravidla udávají o poznání větší počet partnerek než jejich něžné protějšky, což je patrně motivováno snahou pochlubit se, kdežto ženy mají naopak strach, aby nebyly svým okolím považovány za promiskuitní.

Jaký je tedy průměrný počet partnerů, které české ženy během života poznají?

Muži se rádi pochlubí, ženy se spíše stydí

Výzkumy o počtu sexuálních partnerů jsou důležité již z toho důvodu, že v návaznosti na ně si je možné udělat představu o rozšíření pohlavních chorob napříč populací. Renomovaní sexuologové Weiss a Zvěřina dospěli k závěru, že u nás mají ženy obvykle během svého života 5,55 partnerů, kdežto muži 9,74. Je pochopitelné, že i u žen má na jejich sexuální chování vliv celá řada dalších faktorů, k nimž patří konzumace alkoholu, kouření, rozvod rodičů, sexuální zneužívání, ateismus apod.

Ženy oceňují ekonomickou sílu a sociální postavení mužů, Zdroj: ultramansk / Shutterstock

Pro ženu bývá nevěra citová záležitost

Výše uvedená čísla naznačují, že na tvrzení uznávaného sexuologa Plzáka, že ženy potřebují k nevěře více cit než muži, patrně něco bude. Údajně se dopouštějí nevěry obvykle až v době, kdy jsou ve svém stávajícím vztahu nespokojeny. Zajímavý je postřeh, že ženy své partnery nejčastěji podvádějí v době ovulace.

Jací partneři mají u žen největší šanci?

Podle britských výzkumů preferují ženy takové muže, kteří vykazují znaky zvýšené produkce testosteronu. S oporou v evoluční teorii si ženy na mužích cení hlavně ekonomické síly, společenského postavení, ambicí a pracovitosti, spolehlivosti a stability a inteligence. Je zajímavé, že na seznamkách údajně ženy upřednostňují muže starší, když předpokládají, že již budou materiálně zajištěni. Není důvod se domnívat, že tyto údaje nebudou platit rovněž v českém prostředí.

 

Zdroje:

  • Barett, L., Dunbar, R., Lycett, J. (2007). Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál.
  • Buss, D. (2009). Evoluce touhy: Strategie sexuálního chování. Praha: Dauphin.
  • Weiss, P., Zvěřina, J. (2001). Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál.