Nejčastější otázky, na které hledáme v Tarotu odpověď

Nejčastější otázky, na které hledáme v Tarotu odpověď
Podstatou Tarotu je hledání odpovědí skrze otevřenou mysl. Jde o výklad našich subjektivních dějů, ovšem ve vztahu k vnějším okolnostem. Na tuto techniku náhledu do budoucnosti se obracíme především tehdy, máme-li nějaký problém nebo se až příliš strachujeme.

Na Tarot se ale neváhejte obrátit i tehdy, pokud se vám daří. A jaké jsou nejčastější otázky při výkladu z Tarotu?

Proč se na Tarot obracíme

Obecně se snažíme výkladem z karet přijít na kloub otázkám, které nám leží již nějaký čas v hlavě a nejsme schopni si na ně odpovědět stejně jako získat radu, jak postupovat v nastalých životních situacích. Témata, ve kterých se Tarot nejčastěji snaží pomoci, jsou vztahy, příčiny konkrétních situací, řešení problémů, vyhlídky do budoucna, skrývaná realita, zdraví, dosažení cílů a další. U konkrétních otázek lze uvést pár takových, na které snažíme nalézt odpovědi nejčastěji. Které to jsou? 

Nejčastější otázky v Tarotu

Jaký je můj životní úděl/smysl života?

Hledání smyslu našeho bytí je přirozeným procesem, který je však pro mnohé z nás v určitých životních obdobích poměrně složitý. Pamatujte vždy na to, že smysl života musí vycházet zevnitř vás samých, nikoli z určení druhými. V číselné symbolice Arkán (tajemství) se odpověď na tuto otázku může skrývat v kartě esa (kořen). Poselství prostřednictvím tarotových karet vám může ukázat cestu, pouze vy a vaše vědomí však stojíte za rozhodnutím, zda tato cesta opravdu vzešla z vás. O něco lepší způsob, jak se na tuto otázku zeptat jinak, je sdělit svému kartáři své sny a aspirace, ze kterých vám následně bude schopen poskládat ten nejvhodnější životní úděl vedený vaší myslí.

Vrátí se ke mně?

Za rozpadem vztahu velmi často stojí absence vzájemné kompatibility, jak vám ostatně mohou ukázat i tarotové karty. V případě, že neshoda je opravdu velká, dočkáte se většinou odpovědi „ne“. Pomocí šestkové karty Arkán vám je Tarot schopen ukázat cestu lásky a harmonie, ovšem jen tehdy, je-li to s konkrétní osobou reálně možné. Aby vám karty dokázali pomoci tím směrem, po kterém tak intenzivně toužíte, tedy po návratu k bývalému partnerskému vztahu, pak se spíše než na samotnou pravděpodobnost návratu zkuste raději dotázat na to, co můžete udělat, aby to fungovalo.

Potkám v blízké době někoho?

Láska je nevyzpytatelná a číhá na každém rohu, proto vás i Tarot navede v tomto smyslu velmi často ke kladné odpovědi. Stejně jako u minulých vztahů, i ten budoucí může být vyobrazen šestkovou kartou Arkán. Pro tuto otázku si však nejdříve utřiďte myšlenky a proberte s kartářem, zda jste na nový vztah připraveni a pokud ano, co můžete udělat proto, abyste se ujistili, že jste právě potkali toho pravého či tu pravou.

Štěstí je volbou, ačkoli si to možná často neuvědomujete, Zdroj: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

Budu někdy šťastná/ý?

Štěstí je volbou, ačkoli si to možná často neuvědomujete. Většina lidí chápe onen pojem štěstí spíše jako potěšení. Rozdíl poznáte tehdy, pokud pocit štěstí jako takový spojíte s moudrostí. A to je přesně to, co se vám tarotové karty budou snažit ukázat a pokusí se najít směr, kde štěstí hledat. A protože definice štěstí bude u každého z nás jiná, může vám být vyobrazena více symboly Arkán. Abyste však předešli špatnému uchopení odpovědi, která se vám dostane, zkuste raději formulovat otázku takto: „Co mohu udělat, abych byl/a skutečně šťastná/ý?“

Zlepší se můj zdravotní stav?

Slíbit někomu lepší zdraví za předpokladu, že se bude řídit radami danými kartami, by bylo pošetilé. Tarot vám nebude schopen určit diagnózu či prognózu, avšak umí váš fyzický zdravotní stav propojit s vaší psychikou, resp. vědomím. Vaše zdraví totiž může být do velké míry ovlivněno myslí, a pokud tomu tak je, karty vám můžou ukázat, jak tento stav zlepšit. Ve smyslu číselné symboliky Arkán se toto téma bude opírat zejména o číslo pět (přísnost – boj) a sedm (vítězství). Pokud chcete předejít zavádějícím nebo nicneříkajícím odpovědím, pak se než na zlepšení zdravotního stavu raději zeptejte karet, jaká může být emocionální příčina vaší nemoci.

 

Zdroje: