Mikuláš v české tradici: Víte, co je vrkoč, třesolky nebo certličky?

Mikuláš v české tradici: Víte, co je vrkoč, třesolky nebo certličky?
Dětem v minulosti naděloval kromě Mikuláše i Ambrož, Barborka a jiné postavy adventních pochůzek. Ambrož obcházel v bílé košili s koštětem a Barborky chodily zahalené v bílých prostěradlech a závojích s metlou. Známe jsou také přísné Lucie v bílých pláštích vymetající peroutkou kouty a vápnem bílící stěny. Co bylo dříve na slavnostním stole a čím byly děti obdarovány?

Mikuláš se po své smrti stal jedním z nejuctívanějších světců východní církve. V 11. století se jeho kult rozšířil i do západoevropských zemí a od 13. století začal být sv. Mikuláš uctíván i v českých zemích. V lidové tradici je štědrým obdarovatelem dětí. Je obvykle zobrazován jako biskup s knihou a třemi zlatými koulemi nebo měšci. Českou tradicí je nadělovat dětem mikulášskou nadílku v předvečer svátku tohoto světce. Početné mikulášské průvody včetně kominíka, smrti, sluhy a klapačky obcházely domácnosti již ve středověku. Doprovod svatého Mikuláše se časem omezil na anděla a čerta, a v této podobě můžeme vidět trojici i dnes. Tradicí byly mikulášské trhy. Prodávalo se mikulášské pečivo, například figurky Mikuláše, čerta a jiných postaviček z marcipánu a ze sušeného ovoce. Tradiční pečivo a dobroty zhotovovaly i hospodyně podomácku jako dárky předvánočního období. 

V anglosaských zemích byla postava sv. Mikuláše, zde v podobě St. Nicolause inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, který naděluje dětem dárky o Vánocích. Santa Claus však nenosí tradiční mikulášský oděv, ale je oblečen do červeno-bílého obleku včetně čepice ve stejných barvách a do vysokých holínek.  

Mikulášský vrkoč

Věnec ze sladkého kynutého pečiva, do něhož je napícháno několik špejlí s navlečeným sušeným ovocem. Konce dřívek jsou spojeny na vrcholu a zapíchnuty v červeném jablku, ve kterém je soustředně upevněno několik špejlí, opět ozdobených sušenými švestkami, rozinkami či meruňkami. Na koncích těchto špejlí jsou zavěšeny ozdobné řetízky z rozinek a drobné cukrovinky domácí výroby nebo certličky.

Certličky

Cukrátka zabalená ve staniolu a jemně rozstříhaném hedvábném papíru, zavěšené na vrkoči či vánočním stromečku. Dnes se certličky nahrazují vánoční kolekcí, jež je dětmi velmi oblíbená a stromečku zpravidla dlouho nevydrží. Můžeme děti překvapit těmito tradičními sladkými ozdobami a do kterých vložíme cukrovinky domácí výroby, obzvlášť chceme-li dětem dopřát zdravějších pochoutek.

Třesolky

Zhotovovala se z husího brku zbaveného pápěrek, na silnějším konci rozřezaným na tenoučké proužky. Na konci proužků se napíchaly nabobtnalé hrášky nebo mandle, obalené pozlátkem. Při sebemenším pohybu se malá palmička na jablku chvěje – třese. Třesolky děti dostávaly v předvánočním čase.