Kým jste podle Vikingského horoskopu?

Kým jste podle Vikingského horoskopu?
Kdo by nechtěl mít na chvíli božský charakter. Při bližším pátrání ve vikingském horoskopu v sobě lehce boha objevíte, stačí vědět datum svého narození.

Astrologické předpovědi Vikingů

Vikingové byli středověkými skandinávskými námořníky, kteří v 8. až 11. století podnikali námořní plavby ze Skandinávského poloostrova do severní Afriky.

Byli to svobodní bezzemci, kteří žili v severských zemích. Těm, kteří cestovali na východ, se říkalo Vikingové, naopak norští a dánští cestovali na západ a říkalo se jim Normani. Tím, že Vikingové začali tvořit astrologické předpovědi, chtěli být lépe připraveni na překvapení, které nám lidem osud připraví. Věřili, že hvězdy nám mohou povědět informace o nadcházejících událostech i určit naše činy.

Bohové odrazem naším duše

Vikingský horoskop je stejně jako ten klasický, rozdělený na dvanáct měsíců a každý z nich je pod vedením svého boha.

Tento bůh byl většinou zástupcem několika lidských hodnot. U každého znamení můžeme také nalézt symboly, které daného boha vystihují. Například symbolem boha Lokiho jsou blesky a živel ohně, proto pokud jste narozeni v tomto znamení, můžete z ohně čerpat svoji energii.

Tito bohové jsou také obrazem povahy člověka, průvodci a ochránci jeho života.

 • Odin (21. března - 20. dubna) – tito lidé jsou moudří, mají smysl pro spravedlnost, jsou dobrými vůdci. Na druhé straně dokážou být krutí a zrádní. Symbolem je pro ně valkýra s havranem.
 • Thor (21. dubna - 20. května) – tito lidé mají velkou výdrž a dobrou fyzickou sílu, umějí tvrdě pracovat a jsou stále aktivní. Potěšení mají zejména tehdy, pokud je jejich život organizovaný. Talismanem je pro ně kladivo.
 • Tyr (21. května - 21. června) – tito představitelé znamení jsou spravedliví, aktivně bojují proti zlu a nespravedlnosti a řídí se především racionálním myšlením. Svoji sílu mohou nalézt v symbolu meče.
 • Balder (22. června - 22. července) – je bohem lásky a dobra. Osoby narozené v tomto znamení mají soucit vůči ostatním, touhu po lásce a obětavost. Balderovým symbolem jsou větve hlohu.
 • Bragi (23. července - 23. srpna) – lidé s kreativní nevyčerpatelnou energií, kteří jsou citliví a také výmluvní, jsou dobrými básníky, spisovateli a umělci. Jako svůj talisman mohou použít kytaru.
 • Vidar (24. srpna - 22. září) – tito lidé jsou výbornými bylinkáři, milují pořádek, samotu a ticho. Na druhé straně jsou velmi temperamentní. Symbolem je bylina brčál.
 • Hodere (23. září - 23. října) – osoby s velkou mírou osobní statečnosti a vůle, nespoléhají se na pomoc druhých, a i přesto většinou dojdou ke svému cíli. Symbolem boha Hodera je šipka.
 • Hermed (24. října - 22. listopadu) – tito lidé mají vrozený vhled a zvídavou mysl. Neustále se probírají myšlenkami o hlubším smyslu života. Svoji sílu naleznou v symbolu prstenu.
 • Hener (23. listopadu - 21. prosince) – lidé v tomto božském znamení mají dobrou mysl, jsou vynalézaví, velkorysí a ušlechtilí, jejich talismanem je karneol.
 • Njord (22. prosince - 20 ledna) – z těchto lidí přímo čiší přísnost, sebekázeň a organizovanost. Nemají rádi lenochy a nepořádek. Pro ně se symbolem stala skořápka.
 • Loki (21. ledna - 19. února) – tito lidé mají vynikající mysl, jsou velkorysí, skromní, a i přestože mají na své cestě mnoho překážek, může být jejich život přímo skvělý. Jejich symbolem je oheň.
 • Vali (20. února - 20. března) – lidé ve znamení boha Vali mají dobrý vhled, intuici, klid a vstřícnost, bývají však také často mstiví, často jsou jim připisovány jasnozřivé schopnosti. Zdroj svojí síly naleznete v popelu.

Zdroj: