Jak změnila pandemie naše noční sny?

Jak změnila pandemie naše noční sny?
Mnoho lidí zažívá v průběhu celosvětové pandemie koronaviru (k roku 2021) každodenně probouzení do snad nikdy nekončící noční můry. Své o tom ví i vědec Tore Nielsen z Université de Montréal, jehož průzkum potvrdil, že koronavirus je skutečným spouštěčem nočních můr. Rovněž vzrostl výskyt zvláštních a nezapomenutelných snů, které s pandemií úzce souvisí.

Podobné výsledky zaznamenala i odbornice Kelly Bulkeley, která na začátku dubna roku 2020 provedla průzkum u téměř 2,5 tisíc Američanů mladších třiceti let, aby posoudila, jak pandemie ovlivňuje jejich sny. Průzkum zaznamenal téměř 30% nárůst snů s tématy odkazujícími na úzkost či na projev nemoci. Bulkeley se domnívá, že příčina spočívá v obzvláště v tom, že převážně mladí lidé pocítili ekonomické a sociální důsledky koronaviru.

Totožných výsledků se dočkal i výzkum (zdroj: darmouth) Kanaďanky Elizavety Solomonové z McGill University a Polky Rebeccy Robillardové z Královského institutu výzkumu duševního zdraví, jenž sídlí v Ottawě. Ty provedly průzkum u 968 lidí, kteří sami od sebe zaznamenali zvýšený počet snů během spánku.

Předběžné výsledky odhadují, že právě dopad koronaviru měl za následek nárůst snů. Obě vědkyně se domnívají, že negativní sny se mohou odrazit na duševním zdraví „snílků“.

Celých 37 % účastníků výzkumu uvedlo, že „pandemické sny“ úzce souvisely s jejich zážitky z minulosti. Dopadem pandemie koronaviru na sny se zabývala i odborná asistentka psychologie na Harvard Medical School, Deirdre Barrettová, která ve svém průzkumu shromáždila více než 2,5 tisíce záznamů od lidí, kteří ve svém životě zaznamenali nečekaný nárůst snů i výskyt podivných snových obrazů. Barrettová si povšimla spojitosti mezi tématy koronaviru, napadení brouky a nutnosti čelit přírodním katastrofám. Uvedla, že se nejspíše jedná o pouhou metaforu, která neodkazuje na skutečnost.

Zdroj: