Co s námi dělají domněnky a jak s nimi pracovat
Foto: WAYHOME studio / Shutterstock

Co s námi dělají domněnky a jak s nimi pracovat

Mnoho nedorozumění, strachů a zklamání pochází z nesprávně pochopených okolností, které oslepují a znemožňují vidět situaci objektivně a bez emocí. Naučte se domněnky rozpoznat a seberte odvahu jít zodpovědně pod povrch zdánlivě nesrozumitelných věcí.

Je tak snadné si vytvářet domněnky a ignorovat všechny ostatní okolnosti. Obáváme se prázdných míst a na místo otázek, pídících se po skutečnosti, dosazujeme své domnělé myšlenky, střípky zkušeností z minulosti. Snažíme-li se pochopit novou situaci, automaticky se nám v mozku vytváří spojení s minulostí. Naše prožitky se vštěpují do paměti a kdykoli náš nervový systém rozpozná určitou podobnost s uloženým, vzpomínka se aktivuje a skrze emoce ožije. I přestože momentální situace může být úplně jiná než ta minulá, reagujeme jako bychom prožívali totéž.

Zdroj: Autor: WAYHOME studio / Shutterstock

Jak domněnky rozpoznat

  1.  Děláte unáhlené závěry. Místo kladení otázek za účelem získání nových informací jednáte ukvapeně.   
  2.  Myšlenkami jste stále v minulosti. Domněnky spoléhají na staré informace, které vyplňují mezery mezi slovy. Namísto rozšiřování svých obzorů tedy ustupujete do minulosti. 
  3.  Jste zahlceni negativními myšlenkami. Většina domněnek je odvozena ze starých bolestných situací. Věnováním pozornosti věcem minulým živíte negativní smýšlení. Začínáte si myslet, že svět je nepřátelské místo.
  4.  Šleháte kolem sebe blesky. Aniž byste měli pořádný důvod, reagujete podrážděně.

Jak s domněnkami pracovat?

Snažíme-li se pochopit novou situaci, automaticky se nám v mozku vytváří spojení s minulostí.

Pozorujte život a všechny situace s odstupem, jako byste se dívali na film. Nedokážete-li to během dne, zkuste se na den podívat zpětně večer před usnutím aniž byste cokoli hodnotili a kritizovali. Až se do této role vžijete, zkuste podobně pozorovat sebe a veškeré své konání. Sledujte své myšlenky, reakce a pocity, ale nic na nich neměňte, buďte pouze nestranným pozorovatelem. Jakmile se budete cítit jistě i v této roli, staňte se tvůrcem každého nového dne. Pozorujte své předsudky a postupně místo nich pokládejte otázky. Hledejte nový úhel pohledu na vše nové a neprozkoumané. Vydejte se na cestu dobrodružství a pěstujte soucit s ostatními, kteří podléhají svým obavám.

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy