Adventní věnec: Symbol naděje, míru, přátelství a lásky

Adventní věnec: Symbol naděje, míru, přátelství a lásky
Doba adventní je časem rozjímání, usebrání se do rodinného kruhu, prostorem pro odpočinek a spiritualitu. Adventní věnec nám připomíná, že je třeba se zastavit a věnovat čas rodině a sobě samým.

Adventní věnec je znamením pohybu planet kolem Slunce, běhu roku, jednoty a věčnosti bez začátku a konce. Symbolika svátečního věnce je známa dávno před příchodem křesťanství. Stejně tak světlo svící odkazuje k dávným pohanským zvykům zapalování ohňů uprostřed zimního času. Plamen svíčky v období slunovratu, kdy dny jsou kratší než noci, představuje světlo Slunce a věčnou životní sílu. Zelené větvičky připodobňují nový život, zdraví, naději a znovuzrození. Zdobením adventního věnce dáváme na odiv radost a hojnost. 

Zdobit můžeme přírodními prvky jako jsou sušená jablíčka, pomeranč, šípky, ořechy nebo perníčky či použijeme vánoční dekorace podle vlastního vkusu. Věnec můžeme zkrášlit zlatou stuhou, která je rovněž symbolem ohně.

Každou adventní neděli zapalujeme jednu svíčku proti směru hodinových ručiček a symbolicky se tak přibližujeme k vánočním svátkům. 

1. adventní neděle ve znamení domova a naděje

Přemýšlíme, čím je pro nás domov, rodina, národ. V myšlenkách se věnujeme našim předkům. Nezapomeneme si z procházky přinést třešňové větvičky – barborky a pozorujeme životní sílu rostliny, která nám před očima pučí a rozkvétá. Stejně tak si můžeme nechat prostor v našem srdci pro radost a lásku.    

2. adventní neděle ve znamení míru

Uvědomíme si naše tvůrčí síly, které nám pomohli dostat se tam, kde jsme nyní. Vzpomínáme, co vše jsme se naučili a jaké překážky jsme na cestě poznání potkali. Srovnáváme se se svými chybami a přešlapy a usmiřujeme se se sebou sama i s vnějším světem.   

3. adventní neděle ve znamení přátelství

Vzpomínáme na všechny lidi, kteří prošli naším životem, ať už jsme se rozešli v dobrém či ve zlém. Poděkujme jim za poznání a zkušenosti, které jsme díky nim mohli zažít. Přemýšlíme nad současnými vztahy a co pro jejich zdravý rozvoj můžeme v budoucnu udělat. Třetí svíčka nám pomáhá myslet na vzájemnou blízkost a sounáležitost.  

4. adventní neděle ve znamení lásky  

Láska v lidském srdci je od narození každému dána plnou měrou. Poslední adventní neděle je správnou chvílí na pohled do svého srdce. Kolik lásky sobě samým a svému okolí dáváme? Vnímáme náš život jako dar a možnost rozdávat z něj i druhým? U každé svíce můžeme vyslovit přání z hloubi našeho srdce.