Wuykü horoskop: Předpověď tibetských mnichů na září

Wuykü horoskop: Předpověď tibetských mnichů na září
Nikdo z nás nechce zažívat utrpení. Tibetští mniši věděli, že se jedná o pomíjivý pocit. Jsou ale schopni předpovědět, co se stane, a poradit, jak zabránit přílišné duševní bolesti. V podstatě jde o porozumění jiným bytostem. Jakou předpověď a radu mají pro vás?

Buddha jednou prohlásil: „Bolest je nevyhnutelná, utrpení je volitelné.“ Od té doby to vštěpoval svým následovníkům do hlavy. A něco na tom bude. Tibetští mniši nepopírají existenci bolesti. Jejich předpovědi však jsou více než jen nápomocné. Jak se zachovat, abyste se vyhnuli utrpení?

Pavouk (1. ledna – 31. března)

Budete mít tendenci zaměřovat se pouze sami na sebe, na své ego, úspěchy a pocity. Tím uškodíte více lidem než si vůbec uvědomujete, a v konečném důsledku škodíte i sami sobě. Nikdy nebudete tak šťastní, jak si přejete, dokud nebudete myslet na ostatní. Abyste odvrátili negativní dopady karmy v měsíci září, provádějte činnosti, které neškodí nikomu. A tím se myslí všechny živé bytosti, lidé, rostliny, zvířata a dokonce i hmyz. Berte život jen tehdy, když potřebujete potravu, neplýtvejte jím. Také se porozhlédněte po okolí, najdete spoustu tvorů, kteří potřebují vaši pomoc.

Procvičujte: Schopnost mít trpělivost je vzácná, ale pomůže vám vyrovnat špatné a dobré skutky. Dívejte se na svět očima jiných lidí po několik týdnů a brzy začnete být trpělivější. Stanete-li se trpělivějšími, vaše rozhodnutí budou správná.

Mravenec (1. dubna – 30. června)

Tímto měsícem vás bude provázet zbrklost, která způsobí velké množství utrpení. Měli byste si dvakrát rozmyslet, co uděláte, než se na to vrhnete. Budete se špatně rozhodovat. To nejhorší je, že nikdy nevíte, kdy se rozhodnete špatně a kdy nikoli. Vaše zbrklost je způsobena časovým presem i nedůvěrou v ostatní bytosti. Nejste jim schopni odpustit, co vám udělaly. Nicméně tento měsíc máte odpustit co nejvíce lidem.

Procvičujte: Začněte pauzou moudrosti. Zastavte se, než něco řeknete, a položte si otázky, zda je vaše sdělení milé, moudré, zda nezraní ostatní lidi a zda nastal ten správný čas.

Také se zaměřte na odpuštění. Zajděte za lidmi, kteří vám ublížili, a řekněte jim, že odpouštíte. Pokud jste udělali chybu vy, jděte poprosit o odpuštění. Nemáte-li odvahu setkat se s nimi osobně, napište jim dopis.

Důležité je odpustit
Důležité je odpouštět | Zdroj: fizkes / Shutterstock

Štír (1. července – 30. září)

Své problémy budete vyzdvihovat, přestože budou mnohem méně závažné než problémy lidí, kteří trpí mnohem více než vy a nestěžují si. Tento měsíc se máte naučit transformovat své problémy do příležitostí. Co to vlastně znamená?Příležitosti najdeme všude kolem nás. Pokud je nevidíte, vidět je nechcete. Druhá věc je ta, že problémy máte kvůli tomu, abyste se z nich poučili a zesílili svou osobnost. Stačí pouze chtít. Také byste neměli zastávat názor, že víte všechno. Jakmile se tak stane, zaseknete se v tomto bodě a problémy v příležitost nepřeměníte.

Procvičujte: Meditace všímavosti je skvělá volba, pokud se chcete změnit a začít vidět příležitosti. Také choďte na delší procházky a všímejte si svého okolí.

Želva (1. října – 31. prosince)

K ostatním lidem se nebudete chovat přívětivě, budete k nim hrubí a poté se budete divit, proč se na vás dívají špatně nebo proč vám nepomohou ani tehdy, když je o pomoc požádáte. Morálka, koncentrace a moudrost jsou vlastnosti, které byste měli vyzdvihovat a snažit se je co nejčastěji kultivovat. Chovejte se k ostatním slušně, soustřeďte se na všechno, co děláte, a všímejte si, jak hodně účinné jsou vaše činy ještě předtím, než se do nich pustíte.

Procvičujte: Pro vás je nejvíce důležité si vůbec uvědomit přítomnosti utrpení. Jste v psychické pohodě a za okamžik jste rozhněvaní, ani netušíte proč. Pouhé uvědomění dokáže divy a také uklidní vaši mysl. Pokud vám to nepůjde, pusťte se do meditace, která se provádí těsně před každou další motivací – meditace pozorování dechu.

Zdroj článku:
  • Autorský text