SMS, která vás může stát všechno: Ministerstvo varuje před novou vlnou podvodů

SMS, která vás může stát všechno: Ministerstvo varuje před novou vlnou podvodů
Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje občany ČR před podvodnými SMS zprávami a emaily. Zlodějům se díky internetu a novodobým technologiím daří více, než kdy jindy. Věrohodnost SMS, která se tváří jako informace od státu je natolik důvěryhodná, že obětí podvodu stále přibývá. Buďte obezřetní a nestaňte se jedním z dalších zúčastněných podvodného phishingového útoku.

SMS slibující státní pomoc a sociální dávky

Jedno pípnutí v mobilu vás může připravit o zůstatek na bankovním účtu. Neustále jsou zaznamenávány případy SMS nebo emailů, které odkazují k návštěvě podvodných webových stránek, jenž ve většině případech působí velmi věrohodně. Občan, v dobré víře, že se jedná o stránky státní instituce, vyplní citlivý obsah osobních údajů nebo poskytne bankovní spojení. Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývají občany, aby v případě zájmu o veškeré nepojistné sociální dávky, žádali přes jejich oficiální webové stránky nebo přímo na pobočce.

Phishing, smishing nebo vishing

Phishing je druh podvodu nebo lépe řečeno podvodné techniky, která má jediný cíl: vylákat občana ke sdělení údajů, jež podvodníkovi umožní získat přístup k bankovnímu účtu oběti. V tomto případě se jedná nejčastěji o cestu rozesílání emailů, které vyvolávají důvěryhodný dojem, že se jedná o email od banky, úřadu nebo důvěryhodné firmy.

Smishing funguje zcela obdobně, místo emailu však podvodníci používají formu SMS zpráv.

Podvodný telefonní hovor, tzv. vishing, v mnohých vzbuzuje daleko větší důvěru, než samotná písemná forma. Projev útočníka je velmi příjemný a navozuje pocit důvěry. Vishing je sice méně častou formou podvodného útoku, ovšem s daleko vyšší účinností.

Jak podvodnou zprávu poznat

Pokud si pravostí a obsahem zprávy nejste jisti, nereagujte na ni. Níže uvádíme nejčastější příznaky, díky kterým je možno zprávu či email vyhodnotit jako podvodný.

  • SMS s neočekávanou zprávou o příspěvku na bydlení či možnosti získání sociální dávky.
  • Zpráva obsahující odkaz, jenž vás má přesměrovat na webovou stránku dané instituce.
  • Výzva k vyplnění osobních (rodné číslo, jméno) či bankovních údajů (číslo kreditní karty, heslo k bankovnímu účtu).
  • Falešné webové stránky mívají nedostatky (gramatické i pravopisné chyby) nebo příliš komplikované internetové adresy, ve kterých se objevují speciální znaky typu podtržítek, lomítek nebo pomlček, popř. zaměněné znaky v názvu dané instituce.
  • Poplatek za proclení – velmi častá událost na podvodu, která je spojena s nakupováním v zahraničí, čehož podvodníci řádně využívají. Pokud tato zpráva přijde, nereagujte na ni, ale řešte s přepravcem. 

Jak podvodu předejít: důležitá je včasná reakce

Nikdy neklikejte na odkazy, které v SMS obdržíte, popř. si nejdříve zkontrolujte telefonní číslo nebo zdroj, ze kterého jste informaci obdrželi. Nesdělujte citlivé osobní údaje, přihlašovací údaje nebo informace o platební kartě. Nereagujte na výzvy o blokaci internetového bankovnictví – v případě potřeby se raději obraťte přímo na bankovní instituci. 

Pokud se domníváte, že jste se stali obětí trestného činu, okamžitě začněte řešit danou situaci s bankou. V některých včasných případech je možno peníze zachránit. V opačném případě, pokud je vám způsobena finanční škoda, je třeba nahlásit případ  Policii ČR.

Zdroje článku: