Sen o smrti kamaráda

Sen o smrti kamaráda
Kamarádi pro nás představují kotvu a důležitou referenční skupinu. Jejich smrt je smrtí mládí, vitality, ale i důvěry vůči ostatní.

Přátelé jsou důležitým aspektem života, který často může nahradit vyšší potřeby, které nám nebyla schopná dopřát naše biologická rodina.

Pomocí přátel se učíme vidět přes stín vlastního ega, ale i každodenních problémů.

Varianta č. 1 – Smrt kamaráda jako ilustrace narušeného vnímání

Kamarádi pro nás představují kotvu a důležitou referenční skupinu. Jejich smrt je smrtí mládí, vitality, ale i důvěry vůči ostatní. Právě poslední aspekt je dílčí pro naše porozumění tomu, co nám sen o smrti kamaráda říká. Stejně, jako může být narušena naše důvěra v rodinné hodnoty, či romantickou lásku skrz neblahé zkušenosti, může být poškozen i náš přístup vůči kultivaci přátelství na základě zranění, které nám v minulosti naši přátelé způsobili.

Lidské vztahy jsou proměnlivé a jako vše v hmotném světě propadají neutuchající entropii. Na ontologii lze nahlížet jako na tanec. Lidé z různých cest a různých socio-kulturních zázemí spolu naváží krátký tanec. Jejich životy se na kosmické mrknutí oka prováží, spojí a opět rozdělí.

Je důležité se tuto skutečnost naučit přijmout a nebojovat s ní. Ať už nás v minulosti nějaký kamarád, či kamarádka zradili, či jsme aktuálně v procesu rozpadu přátelské vazby je zásadní, abychom nezahořkli a nedovolili obranným mechanismům ega, aby nám zabránily ve věčném tanci pokračovat s někým dalším.

Varianta č. 2 – Buď starý, když jsi mladý, abys byl mladý až budeš starý

Mládí je krásná věc. Jako vše krásné i ono však jednou pomine. Snář nás učí, že sen o smrti kamaráda se velmi často může vyskytnout v přechodových obdobích vývoje lidské osobnosti. Krize středního věku, alokace za prací, či studiem, založení rodiny a podobně. Všechna tyto stádia silně rezonují v našem nevědomí a občas se nám může postesknout po jednodušších časech stříbrného větru a dlouhých večerů.

Smrt kamaráda je v tomto výkladu chápána jako smrt tohoto období a vyjádření frustrace našeho self nad neschopností se do něj vrátit. Rozhlédněte se kolem sebe a vstupte do další fáze vašeho života s vervou, odvahou, otevřenou myslí a srdcem.

Zdroj:

  • autorský text