Sen o rakvi

Sen o rakvi
Rakev symbolizuje smrt, rozklad a konec. Jakého významu nabývá tento univerzální symbol ve snu?

Papírové rakvičky jsou populární dekorací během Halloweenu. 

Varianta č. 1 – Pohřbení zaživa

Rakev symbolizuje smrt, rozklad a konec. Pokud se nám zdá, že jsme v rakvi my samotní a jsme pohřbeni zaživa může to ilustrovat duševní procesy podobné jako sen o ztrátě končetiny či ochrnutí s větším důrazem a s tím spojenou akutností. Důsledkem krize, či neblahé skutečnosti ztrácíme kontrolu nad svým životem a ztrácíme se sami sobě.

Zdrojem našeho stavu můžeme být my sami tak i jiní lidé kteří nás symbolicky pohřbívají (konkurence v práci, neblahé rodinné prostředí). Na rozdíl od snu o vlastní smrti je zde však stále naděje pro znovuzrození toho, co je pohřbíváno, pokud budete jednat nyní.

Varianta č. 2 – Rakev sama za sebe

Můžeme k ní přistupovat během pohřbu, či se najednou objevuje bez kontextu ve snu se zcela odlišným dějem. Zaměřte se na souvislosti, neboť v tomto případě rakev značí smrt něčeho ve vás, či vašem okolí.

Umírat mohou nejen sny a zlozvyky, ale také rozpadající se patologické vztahy, vaše subjektivní ideály, či kariérní mobilita. Je-li ve snu v rakvi například vaše matka bude mít zcela jiný význam, než pokud je v ní pes. Blíže si prostudujte relevantní kapitoly, které vám náš snář poskytuje.

Zdroj:

  • autorský text