Sen o nadřízeném

Sen o nadřízeném
Nadřízený symbolizuje dle Freuda naše Superego, zatímco Jung v něm vidí roli archetypálního otce

Vedoucí pracovníci v našem zaměstnání jsou svojí popularitou na rovině humorných anekdot srovnatelní s tchýní. Sen o nadřízeném však není něčím, čemu byste se měli smát, ale nad čím byste se měli zamyslet.

Varianta č. 1 – Freudův výklad

Freudův snář téměř univerzálně vnímá jedince v autoritativní pozici, jako snovou symboliku pro vlastní Superego, potažmo otce. Pokud by například docházelo ke koitu s danou osobou, Freud by identifikoval latentní obsah takového snu jako potlačenou touhu realizace styku s vlastním otcem.

Tato touha je následně překládána snovou symbolikou do stravitelnější formy pomocí nadřízeného a to nehledě na tom jedná-li se o muže či ženu, neboť intuitivně je díky dominantní roli náš nadřízený nevědomím kategorizován jako mužská role. O příčině tohoto jevu se dá polemizovat a zdroje mohou být jak psychického, tak sociálního  charakteru vlivem toho, že ženy se do vedoucích pracovních pozic začaly celoplošně dostávat až během posledních sta let.

Vedoucí pracovníci v našem zaměstnání jsou svojí popularitou na rovině humorných anekdot srovnatelní s tchýní, Zdroj: Art_Photo / Shutterstock

Varianta č. 2 – Jungův výklad

Není překvapivé, že Jung na rozdíl od Freuda neviděl za snem o nadřízeném potlačenou sexuální touhu. Oproti Freudovi nebyl éros Jungem vnímán jako primární drive lidské mysli a dával důraz i na jiné a daleko komplexnější vlivy, například na archetypy.

Jedním z nejdůležitějších archetypů byl poté archetyp otce projevující se v hierarchii, civilizaci a společenském řádu. Pokud se vám zdá o nadřízeném může to symbolizovat kontakt s tímto archetypem kolektivního nevědomí. Zaměřte se na detaily, abyste ze snu vydestilovali to, jak se můžete z archetypu poučit.

Alternativní výklad Jungiánské roviny poté představuje nadřízený, jako vnitřní muž. Pro rozlišení toho, který archetyp je nadřízeným pracovníkem ve snu symbolizován se zaměřte na individuální prožitek, který ve vás sen iniciuje, jako jsou emoce, jež ve vás vyvolal.

 

Zdroj:

autorský text