Opatření se uvolní, až klesne číslo R, co to vůbec je

Opatření se uvolní, až klesne číslo R, co to vůbec je
Opatření se uvolní, až klesne číslo R, co to vůbec je Další fotografie v galerii >
Foto: Autor: chrisdorney / Shutterstock.com
Číslo R pomáhá určit rychlost šíření pandemie. Čím vyšší číslo je, tím je situace horší. Jak reprodukční číslo počítá a jaká je jeho momentální úroveň v České republice?

R = reprodukční číslo, pomáhá určit rychlost a rozsah šíření nejen koronaviru, ale používá se u epidemií obecně. 

Reprodukční číslo má jeden milník, a to hodnotu 1. Pokud je hodnota čísla R vyšší než 1, tak to znamená, že počet nakažených v populaci stoupá. Jak prudce, už naznačují přesnější hodnoty. Pokud je ale hodnota čísla R menší než 1, počet nakažených v oblasti naopak klesá.

Kolik lidí mohu průměru nakazit?

Uvedeme-li si příklad, že je reprodukční číslo na hodnotě 1,4, tak to znamená, že jeden nakažený může přenést virus na 1,4 dalšího člověka. Z toho je patrné, že se virus šíří rychlým tempem a situace s jeho trasováním se může vymknout kontrole. Naopak pokud je reprodukční číslo třeba na úrovni 0,6, počet průměrně nakažených klesá. Je zde tedy i pravděpodobnost, že jako nakažený jedinec nemusíte přenést virus na nikoho.

K čemu slouží?

Kromě informačního charakteru o vývoji epidemiologické situace na daném území slouží reprodukční číslo jako hlavní impuls pro zavedení (nebo uvolnění) patřičných opatření. 

Jak se počítá?

Klíčové pro výpočet hodnoty čísla R jsou počty nově nakažených osob infekčním onemocněním, v aktuálním případě na covid-19, které prozatím nevykazují žádné symptomy, nebo které začínají příznaky pociťovat, ale stále nejsou v izolaci, nebo nemají onemocnění potvrzené testem. Na základě těchto údajů, které se každý den aktualizují, se dá odhadnou hodnota reprodukčního čísla, tedy kolik jedinců dokáže nakazit jedna osoba, která je na covid-19 pozitivní, než bude v karanténě. 

R je pouze orientační

Nutno podotknout, že odhad této veličiny je pouze orientační, jelikož může být doprovázen řadou nepřesností. Jde především o délku inkubační doby nakaženého jedince, ale také o stupeň infekčnosti, kterým nakažený v dané době prochází. 

Aktuálně má číslo R v České republice hodnotu 1,3. Na to, jestli dále poroste nebo naopak začne klesat musíme počkat ještě několik dní. Během těch se ukáže, jak jsou vládní opatření proti šíření koronaviru užitečná.