Nádrž na dešťovku vám sníží náklady na vodu na polovinu

Nádrž na dešťovku vám sníží náklady na vodu na polovinu
Zodpovědný přístup k přírodě a zdrojům, které nám nabízí, je mottem současné doby. A voda je jedním z těch zdrojů, pro které platí potřeba maximálně odpovědného přístupu nejvíce. Způsobů, jak se správně chovat k vodě, je naštěstí celá řada. Je přitom velkou výhodou, že mnohé z nich vám budou přinášet i ekonomický prospěch. 

Voda ve vaší domácnosti

Uděláte-li si analýzu spotřebu vody ve své domácnosti, snadno zjistíte, že zhruba polovinu veškeré vody spotřebujete na činnosti, které ve skutečnosti vůbec nevyžadují použití vody pitné. Může se jednat o splachování toalet, zalévání, mytí auta apod. A přesto je i v takových případech pitná voda běžně používána. Není žádným překvapením, že podle toho potom vypadá váš účet za vodu. Řešení naštěstí existuje.

Užitečným pomocníkem při nakládání s vodou je pro každého majitele rodinného domu nádrž na dešťovou vodu. Proč platit za pitnou vodu tam, kde ji nepotřebujete, když lze použít dešťovou vodu, která padá na váš pozemek nebo střechu vašeho domu z oblohy?

Způsobů, jak se správně chovat k vodě, je naštěstí celá řada, zdroj: VPales / Shutterstock

Kolik lze s nádrží na dešťovku ušetřit?

Mnoho lidí je poměrně dost překvapeno ve chvíli, kdy zjistí, že jen samotné splachování toalety spotřebuje až 30 procent veškeré vody v domácnosti. Používání pitné vody k v tomto případě vyloženým plýtváním. A pokud k těmto třiceti procentům připočtete i vodu použitou na zmíněné zalévání nebo mytí auta, snadno se dostanete na hodnotu 40–50 procent.

Jinými slovy, až polovinu vody, kterou v domácnosti spotřebováváte, a za kterou nemálo platíte, můžete nahradit vodou dešťovou. A říct to lze ještě jinak: Pořízení nádrže na dešťovou vodu vám umožní ušetřit polovinu peněz, které na vodu ročně vynakládáte.

Je samozřejmě nutné počítat s jistými investičními náklady na pořízení nádrže a její instalaci. Ty se liší podle velikosti nádrže, způsobu instalace a mírou propojení s existujícími systémy domu. Obecně však lze říci, že návratnost takového systému se počítá maximálně na několik málo let, často třeba jeden dva roky (opět v závislosti na parametrech instalace i reálné spotřebě vody v domácnosti).

Další výhody nádrže na dešťovou vodu

Kromě již zmíněných přímých úspor za spotřebu vody má nádrž na dešťovku i několik dalších nezanedbatelných výhod. Jedná se samozřejmě o pozitivní efekt na životní prostředí a v době, kdy je nedostatek vody stále větším problémem, napomáhá i jeho řešení.

Za zmínku stojí i fakt, že nádrž na dešťovou vodu rozhodně zvyšuje i hodnotu vaší nemovitosti při jejím dalším prodeji. Lze tak říct, že instalace nádrže na dešťovou vodu je velmi rozumnou volbou a lze ji doporučit jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.