Čeká nás sčítání lidu. Na co se připravit
Foto: jannoon028 / Shutterstock

Čeká nás sčítání lidu. Na co se připravit

Od 27. března do 11. května po deseti letech nastane povinnost sečíst se prostřednictvím formuláře. Jaké otázky budeme muset vyplnit a jaké sankce hrozí, pokud povinnost nesplníme?


Jak bude sčítání probíhat? 

Vzhledem k epidemiologické situaci bude letos preferováno elektronické sčítání. Online portál se otevře od 27. března do 9. dubna. Podle ČSÚ tuto formu užije 60 % dotazovaných, zatímco pro ty, kteří nevyužili elektronické formy, přijde na řadu papírový dotazník. Ten bude doručen sčítacím komisařem a musí být odevzdat do 11. května. Pokud se na vás s formulářem nedostane, můžete si jej vyzvednout na 800 vybraných místech po celé republice. 

Kdo má povinnost formulář vyplnit? 

Povinnost sečíst se platí pro každého občana České republiky a cizince, kteří mají na území trvalý nebo přechodný pobyt déle než 90 dní (k půlnoci 26. března). Za nezletilé osoby, osoby nezpůsobilé k právním úkonům a za osoby bez znalosti práce s počítačem může dotazník vyplnit jiný, způsobilý člen domácnosti. Vyplnění by nemělo zabrat více než 15 minut. 

Co hrozí za nevyplnění? 

Za nevyplnění nebo záměrné chybné vyplnění může být uložena sankce 10 000 Kč, za únik a zneužití získaných osobních údajů hrozí postih až 500 000 Kč. 

Na jaké otázky budu muset odpovídat? 

Zatímco při posledním sčítaní v roce 2011 byly požadovány odpovědi na 47 otázek, v tomto sčítání bude otázek téměř o polovinu méně. Vynechány budou ty, které se týkají vybavení domácnosti koupelnou nebo počítačem. Otázky ohledně zaměstnání, vzdělání nebo velikosti bytu budou zestručněny. Připravit se musíme na vyplnění základních údajů jako jméno, čísla dokladů, zaměstnání, vzdělání, pohlaví, jazyk nebo počet dětí. Zhruba dvě třetiny otázek se zaměřují na bydlení, jeho vytápění, připojení na plynovod a vodovod, počet lidí v domácnosti a vztahy mezi nimi. Otázky na národnost a náboženské vyznání budou dobrovolné, pro tyto menšiny je ale výhodné je vyplnit. Dotazník neobsahuje otázku ohledně sexuální orientace a v kolonce „pohlaví“ je volba pouze mezi ženou a mužem. 

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy