Štíři: Andělský horoskop na leden archanděla Jeremiela

Štíři: Andělský horoskop na leden archanděla Jeremiela
Pro věčně zaneprázdněné Štíry nemůže být leden 2022 nikterak klidným měsícem. Vrhnout se do všeho po hlavě je někdy ku prospěchu, jsou však chvíle, kdy je potřeba přizvat si archanděla Jeremiela, aby dohlídl na to, že se nebudete řítit z kopce až příliš rychle dolů.

Jak dokáže Jeremiel v lednu 2022 pomoci

Není divu, že Jeremiel, jakožto „anděl odpuštění“, drží pomocnou ruku právě nad znamením Štíra. Umíte být občas horké hlavy a jestliže si vtisknete nějakou myšlenku, jen velmi těžce ji změníte nebo odbouráte. Leden 2022 vám do života přinese určité minulé křivdy, které nebudete ochotni urovnat. Jestliže však bude pádný důvod, Jeremiel vám naznačí, že je na místě odpuštění. A tak jako leden představuje start nového roku, odpustit někomu by pro vás mohl být nový začátek. Celý měsíc budete mít mnoho příležitostí, jak se od zbytečných hádek oprostit a zaměřit se spíše na to, jak důležité je trávit čas s lidmi, které máte rádi. Vaše typická lednová zaneprázdněnost tomu pravděpodobně nebude hrát do karet, budete-li však naslouchat Jeremielovi, uvědomíte si, jak pomíjivé můžou naše životy být.

,,Ačkoli pro vás bude hlavním cílem udělat v lednu co nejvíce práce a naplnit co nejsvědomitěji svá předsevzetí, zvažte i slova Jeremielova, která vám ukazují, že někdy bychom měli obětovat více času svým blízkým, než subjektivním materiálním úkolům.“ 

Leden roku 2022 přinese Štírům také skvělou příležitost, jak se naučit udržovat svůj rozpočet více v plusu. Svou zásluhu na tom bude mít i Jeremiel, který bude odvracet vaše negativní smýšlení a nedůvěru ve vlastní nápady. Zejména pak tehdy, pokud se vám bude zdát vaše práce natolik rutinní, že budete pochybovat o jejím smyslu. Jestliže budete mít pocit, že se vám Jeremiel snaží ukázat nový kariérní směr, nebraňte se tomu.

Kdy je lepší udělat velkou životní změnu než na začátku nového kalendářního roku? Leden totiž zároveň bude pro Štíry impulsem pro vyřešení svého nepříznivého zdravotního stavu, jehož příčinou bude z velké části permanentní stres. 

Jak poznat lednové signály Jeremiela

Lednové signály Jeremiela, Zdroj: Standret / Shutterstock

Jeremiel má velmi silnou vnitřní energii, která dokáže zkrotit někdy až příliš ukvapené Štíry. Znamení, která Jeremiel svým „svěřencům“ dává, nejsou příliš zřetelná. Jeho působení by se dalo přirovnat k podstatě pojmu genius loci, neboť jeho sílu zkrátka musíte vycítit. A v zimním měsíci, jakým je právě leden, to lze mnohem snadněji než v teplejších ročních obdobích.

Pokud se vám bude zdát, že sněhové vločky padají až podezřele jedním směrem, zkuste se zaměřit právě na to, kam směřují. I soustava mračen připomínající něco, nad čím jste zrovna přemýšleli, může být Jeremielovým signálem, je potřeba však mít otevřenou mysl. Velmi dobře známé „jak na Nový rok, tak po celý rok“ umí Jeremiel využít rovněž pro svá sdělení.

Bude-li se vás hned na začátku měsíce snažit upozornit na něco významného, pokusí se o to opravdu hned na Nový rok, abyste tomu věnovali zvláštní pozornost, která by se během obyčejného dne pravděpodobně nedostavila.

Andělský horoskop a koho Jeremiel opatruje

Znamení zvěrokruhu jsou velmi úzce spjata vedle astrologie také s teologií, a tak s datem narození souvisí i seslání konkrétních Božích poslů pro lidi narozené v daných kalendářních dnech. Období, které bylo přiděleno Jeremielovi, je 24. říjen až 22. listopad.

Pakliže jste se narodili v tomto datu, a tudíž jste znamením Štír, buďte připraveni naslouchat skrytým znamením, kterými se vás Jeremiel snaží udržet v životní rovnováze. Leden je pro Jeremiela relativně blízkým, neboť se nachází jen kousek od měsíců, které přinášejí na svět jeho chráněnce. A tak si buďte jisti, že vás Jeremiel v lednu 2022 rozhodně nenechá ve štychu.

 

Zdroje: