Proč muži od pradávna milují dlouhovlásky aneb kouzlo, magická síla a symbolika našich vlasů

Proč muži od pradávna milují dlouhovlásky aneb kouzlo, magická síla a symbolika našich vlasů
Lidské vlasy jsou od pradávna symbolem vitality a životní síly. Naši předkové si pěstili dlouhé vlasy pro jejich ochrannou funkci, zdroj moudrosti a energie. Vlasy hrály důležitou roli při náboženských obřadech i pohanských rituálech v kulturách s různým posvátným významem. I dnes můžeme využít jejich sílu pro vlastní osobní rozvoj.

Význam vlasů 

Již v dávných civilizacích představovaly vlasy moc, sílu a bojovnost. Keltové, Řekové a Trójané si nechávali růst vlasy dlouhé, aby jim při válečných taženích poskytly ochranu a bojovnou sílu. Někteří králové si vlasy nestříhali od narození. Domorodci z různých kultur si zaplétali vlasy z několika pramenů do copů, aby podpořili energii během magických rituálů.

Zejména africké ženy si dodnes hodiny splétají drobné copánky. Naopak rozevláté dlouhé vlasy znamenaly vědomé propojení mysli se silami přírody, byly znakem plodnosti a vitality. Zkrácení vlasů nebo úplné vyholení hlavy mělo vždy vážný důvod. Například egyptští kněží zbavením se svých vlasů vyjadřovali úctu k bohům. Buddhističtí mniši zase dohladka vyholenou hlavou dávají najevo odmítání světských záležitostí. Oholené vlasy se požadovaly také u vojáků a vězňů a symbolizovaly poslušnost a oddanost. Dlouhé vlasy jsou brány jako revolta proti politickým režimům. Všechny tyto historické a kulturní poznatky dokazují, že ve vlasech je skrytá životní síla, svoboda a potenciál k osobnímu růstu.

Vlasy jako ochrana před zlem

Staří Slované věřili, že dívka se zapletenými vlasy do dlouhého copu byla zcela chráněna před zlými silami. Její cop visel podél páteře a jemným pohupováním se otíral o energetické body, naplňoval tak její tělo i duši silnou mocí. Muž si hledal ženu s dlouhými vlasy, jelikož zdravé a dlouhé vlasy chránily nejen ženu samotnou, ale poskytovaly ochranu celé rodině. Pravidelným kartáčováním ženiných vlasů muž sám získával energii a také on si nechával narůst plnovous, aby posílil svou intuici a mužskou moudrost.  

Jak chránit naše vlasy

Jsou-li pro nás vlasy tolik důležité, co můžeme udělat pro jejich zdraví a krásu? Nechte je růst, poskytněte jim pravidelné bylinné oplachy a olejové zábaly, a pokud je to možné, nepoužívejte syntetické barvy. Pravidelně si své vlasy kartáčujte, a jsou-li dlouhé, přes den je zaplétejte.