Jak posílit svou mysl, lépe se soustředit a předcházet rozptýlení
Foto: sun ok / Shutterstock

Jak posílit svou mysl, lépe se soustředit a předcházet rozptýlení

Můžeme si představit, že naši mysl vnímáme objektivem kamery. Bez stativu, který udržuje objektiv ve stabilní poloze, však mohou myšlenky přeskakovat z místa na místo. Pomocí stativů jako jsou pozorování, objektivita a otevřenost, se můžeme opět pokusit najít v moři myšlenek vnímavý střed mysli, odkud čerpáme sílu k sebereflexi a životním změnám.

Pozorování – vnímej svůj dech 

Když začneme s jednoduchým cvičením pozorování dechu, jsme často rozptylováni neklidnými myšlenkami a pocity. Smyslem pozorování v žádném případě není zaobírat se chybami, které během cvičení děláme, to nás ještě více odvádí pryč od našeho středu. Cvičení pozornosti je podobné fyzickému posilování. Soustředíme se na danou věc, a když se myšlenky zatoulají, přivedeme je zpět a zkoušíme se soustředit znovu. 

Zdroj: Autor: Evgenia Kostiaeva / Shutterstock

Cvičení všímavosti, ať už se soustředíme na dech, pohyb nebo plamen svíčky, rozvíjí schopnost uvědomovat si myšlenky, ale také posilovat pozornost vůči vlastnímu záměru. Skvělým prostředkem k pozorování je také vedení deníku, do nějž si zapisujeme své každodenní činnosti, zaznamenáváme si změny nálad a věci, které se nám dařily. Pozorování je prvním důležitým krokem k regulaci a stabilizaci mysli.

Objektivita – pozoruj rozdíl mezi myšlenkou a objektem svého pozorování

Zacílení a výdrž, kterou jsme si vybudovali při pozorovacích cvičeních nám umožní trvale udržovat pozornost. Dalším krokem je odlišit směr našeho uvědomění od objektu, který pozorujeme. Můžeme to přirovnat například k učení na hudební nástroj. Nejprve se seznámíme s tělem nástroje, potom začneme procvičovat jednotlivé tóny a opakovaným cvičením s propojováním tónů si budujeme novou schopnost poznání. 

Pozorování je prvním důležitým krokem k regulaci a stabilizaci mysli.

Otevřenost – buď k sobě laskavý a přijmi svého vnitřního kritika

Díky objektivitě můžeme ještě více rozlišovat naše důležité myšlenky a nenechat se zahltit myšlenkovým šumem. Avšak snažit se silou změnit své skutečné pocity i pomocí jasně vedené myšlenky je zbraní proti nám samým. Aby byly předchozí dva kroky účinné, otevřeně pozorujme svého vnitřního kritika, ale nenechme se jim strhnout. 

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy