Proč je Býk tím nejlepším přítelem, kterého můžete mít?

Proč je Býk tím nejlepším přítelem, kterého můžete mít?
O lidech narozených ve znamení Býka je mimo jiných vlastností známo, že pokud se s námi spřátelí, stanou se těmi nejloajálnějšími, nejlepšími přáteli, jaké kdy můžeme mít. Proč tomu tak je? Zde je pět důvodů.

Bude za vámi stát až do konce přátelství

Nezáleží na tom, kolik strastí jste spolu zažili nebo jak hodně jste se pohádali. Býk za vámi bude stát až do konce přátelství, které skončí buď smrtí jednoho z vás nebo vaším dobrovolným odchodem. Býk vás nikdy neopustí a nenechá vás v maléru, tím si buďte jisti. Pokud si myslíte, že se k vám všichni otočili zády, zajděte za svým kamarádem Býkem, ten vás hned vyvede z omylu.

Je sebevědomý

Býk ví, co může od života očekávat, ale také má určitou pokoru k životu. Nikdy ze sebe nebude dělat něco, čím ve skutečnosti není. Pokud potřebujete přítele, který by svým sebevědomím navýšil i to vaše, ale není tolik falešný, aby se nad vás povyšoval, u Býka jste správně. Býk ví, že každý má své chyby a nikdo není dokonalý. Tento člověk je opravdu pokorný a umí si vážit života takového, jaký ve skutečnosti je.

Býk ví, že každý má své chyby a nikdo není dokonalý, zdroj: Lucia Romero / Shutterstock

Rychle odpustí a pokračuje v přátelství

Pokud jste ten typ člověka, který často zakopává a chybuje, ovšem ne schválně, vyhledejte přítele Býka. Sice na vás bude nějakou chvíli pekelně naštvaný a nebude vás chtít vidět (potřebuje soukromí na urovnání si nových faktů v hlavě), ale jakmile ho další den navštívíte, sice se nebude chovat, jako by se nikdy nic nestalo, ale nechá vás, abyste vysvětlili své chování a napravili své chyby. S největší pravděpodobností nezapomene, že jste mu ublížili, ale na druhou stranu vám odpustí a přenese se přes tuto nepříjemnou událost.

Chápe, na čem skutečně záleží

Býk se vždy snaží být přímočarý a mluvit jednoduše a upřímně zároveň. Nikdy jim nejde pouze o blaho jich samotných, ale také o blaho celé společnosti, a hlavně o blaho jejich přátel. Chápe důležité prvky života a nikdy by vám neporadil něco, co by vám mohlo ublížit nebo vás ponížit před ostatními lidmi. Má velký zájem o osobní rozvoj. Pokud se mu svěříte se svou současnou situací, podívá se na onu situaci jako na celek, nezaměří se pouze na část.

 Býk je dokonalý kandidát na nejlepšího kamaráda, zdroj: pixelheadphoto digitalskillet / Shutterstock

Bude akceptovat, jací skutečně jste

Býk se naučil sebelásce. Zná své hodnoty a ví, že není dokonalý. Stejně se bude dívat i na vás. Bude si vaší přítomnosti vážit a bude uznávat vaše pravé hodnoty. Bude vám krýt záda, pokud to bude zapotřebí, a nebude vás soudit za vzhled ani vaše chování. Pokud potřebujete kamaráda, který se k vám neotočí zády a bude ochoten si vyslechnout celý příběh, s nímž jste za ním přišli, Býk je dokonalý kandidát na nejlepšího kamaráda.

Zdroj článku: